From Flugtskydning

Formanden har ordet

Som ny formand for Hørsholm og Omegns Jagtforening tillader jeg mig at introducere mig selv så i som medlemmer af foreningen ved lidt mere om formand, bestyrelse og kommende planer. Jeg er 56 år, født i Jylland men har boet godt 30 år i Hørsholm. Jeg bestod jagttegnsprøven i 2006 og i 2007 aflagde jeg …

Read more

Det er også jeres skydebane

Vejret tegnede sig fra sin smukkeste vinterside, men også bidende kold vind i ugen der gik. Kulden til trods fortsatte byggeriet og det første hus har nu fået spær på. Spærene til de andre huse er også færdigbygget, men ikke monteret endnu. Da det var som koldest blev der også ryddet op i huset.   …

Read more

Ugen der gik på skydebanen

Alle hjørnestolper er rejst og Fibertex dug er lagt i alle buehuse. Stabilgrus er lagt i to af husene. Tagspær er skåret og el-arbejdet er også godt igang. Vi fortsætter ufortrødent i den kommende uge, så har du en ledig stund, så ring til Niels (40763029) og få en opgave – der er rigeligt af dem. …

Read more

Flugtskydningsbanen, august 2015 #2

Informationen om Allerød kommunes udstedelse af landzonegodkendelse d. 22. juni. Der var 2 klager over denne afgørelse som kommunen har kommenteret og sendt til Miljø- og Naturklagenævnet, som håndterer sagen. HOOJ har ikke yderligere kommentarer til Allerød kommunens kommentarer til klagerne over miljøgodkendelsen samt landszonegodkendelsen. Vi afventer først og fremmest svar vedr. hånderingstid samt naturligvis …

Read more

Flugtskydningsbanen, august 2015

Her kommer en opdatering på vore flugtskydningsbanen og processen i at opnå en ny miljøgodkendelse, landszone godkendelse samt byggetilladelse til at etablere de 4 nye lydreducerende skydehuse. D. 22. juni i år modtog vi landzonegodkendelse fra Allerød kommune til etablering af de nye skydehuse og d. 24. juni i år modtog vi en ny miljøgodkendelse …

Read more