From Referater og beretninger

Formandsskifte i Hørsholm og Omegns Jagtforening

Formandsskifte i Hørsholm og Omegns Jagtforening samt ny sammensætning af bestyrelse Formandsskifte Vores formand Finn Jensen har ved bestyrelsesmøde afholdt 3. maj 2017 meddelt, at han ønsker at fratræde fra formandsposten i Hørsholm og Omegns Jagtforening. Bestyrelsesmedlem Niels Thrane har samme dag meddelt at han fratræder sin bestyrelsespost. Vi er i bestyrelsen naturligvis berørte af …

Read more

Referat fra Hørsholm og Omegns Jagtforenings 76. Ordinære Generalforsamling d. 24/1-2017

  Afholdt tirsdag d. 24. januar 2017 kl.19.00 i kantinen på Usserød Skole, 2970 Hørsholm. Spisning for tilmeldte kl.18:00   Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Jakob Edelfeldt, Klaus Hjelm, Per Støvring, Finn …

Read more

Formandens beretning fra HOOJ Generalforsamling 24/1-2017

  Året 2016 har været et yderst begivenhedsrigt år som jeg her kort skal forsøge at redegøre for. Det overordnede fokus har været på følgende områder: Forbedre vor kommunikation og dialog med medlemmerne via det sociale media (Facebook og Webben). Fortsat udvikle især bueskydningen samt hundetræning Aktivere tidligere udvalg og aktiviteter som har ligget lidt …

Read more

Ændring i bestyrelsen

Grundet sin arbejdsmæssige situation har Mikkel Hald besluttet at trække sig fra bestyrelsen i HOOJ for at kunne koncentrer sig om sin private situation. Som en konsekvens heraf træder Finn Jensen, nuværende subleant, ind i bestyrelsen. Finn har i længere tid været aktiv med forskellige aktiviteter i HOOJ regi. Vi vil fra bestyrelsens side, gerne …

Read more