From Uden kategori

Status fra byggeriet – uge 10

Det har været en aktiv weekend med byggeriet på skydebanen. Mange mødte op og gav den en god skalle, både lørdag og søndag. Tak til alle for den gode indsats. Vejret var dejligt og der blev nået langt med blandt andet tagkonstruktionerne, gulvbelægningen i husene og el-arbejdet. Der var også tid til hyggelige snakke og …

Read more

Det går fremad…..

Uvurderlig frivillig arbejdskraft er årsagen til at vi er nået dertil, hvor vi er nu. I ugens løb har vi været plaget af regnvejr, som har resulteret i et noget smattet areal. Det har udfordret os på transport af materiale til husene, men kommer også til at betyde en femtidig opgave med genopbygning af arealet. …

Read more

Referat fra Hørsholm og Omegns Jagtforenings 76. Ordinære Generalforsamling d. 24/1-2017

  Afholdt tirsdag d. 24. januar 2017 kl.19.00 i kantinen på Usserød Skole, 2970 Hørsholm. Spisning for tilmeldte kl.18:00   Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Jakob Edelfeldt, Klaus Hjelm, Per Støvring, Finn …

Read more