Generalforsamling 22. januar 2019


Begivenhedsdetaljer

 • Date:

Hørsholm og Omegns Jagtforening indkalder til generalforsamling
Dato: 22. januar 2019 kl. 19:00
Sted: Usserød Skole, Gammel Byvej 10, 2970 Hørsholm

Fællesspisning fra kl.18:00-19:00. Pris kr.100,00
Tilmelding til fællesspisning sendes til e-mail: Formanden

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse.
 • Indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg:
 • a) bestyrelsesmedlemmer – på valg er: Klaus Hjelm Jensen, Fl. Lundquist, Henrik Kragh, Jakob Edelfeldt
 • b) bestyrelsessuppleanter
 • c) 2 revisorer
 • d) 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag, der skal medtages under “Indkomne forslag”, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen, Peter Windfeld