Flugtskydning

Hørsholm og Omegns Jagtforening informerer om SKYDETIDER på foreningens ­ Flugtskydebane ved Sjælsø

Lørdag 25. november 2017  – åben
Lørdag 2. december 2017 – lukket
Lørdag 9. december 2017 – juleskydning kl.10:00-13:00
Herefter er skydebanen lukket frem til 1. april 2018.

Foreningen har egen flugtskydebane på arealet nedenfor riffelbanen ved Sjælsø – sidevej til Ellebækvej. Vi har eget klubhus ved banen hvorfra der sælges skydekort, patroner, vand, pølser m.v. Skydebanen ligger Bag ved Riffelskydebanen på Ellebækvej, 3450 Allerød. Kør til højre om riffelbaneindkørslen – og ned af grusvejen.

 

JAGTTEGN og BILLEDLEGITIMATION SKAL FOREVISES ved indskrivning, samt ved køb af ammunition. På flugtskydningsbanen skal ikke-medlemmer af Hørsholm og Omegns Jagtforening IKKE løse gæste/dagkort. Dog skal ikke-medlemmer af Danmarks Jægerforbund kunne dokumentere en tegnet ansvarsforsikring med en dækning for personskade på kr. 10 mill. og for tingskade på kr. 2 mill. Alternativt skal der kunne dokumenteres medlemskab af andet forbund/forening hvorigennem en sådan forsikring er tegnet. (forsikringsmæssigt) Vi gør opmærksom på at rygning IKKE er tilladt indenfor i huset. Hunde skal være i snor på skydebanen, og må kun være på P plads samt omkring hus. Hunde skal føres i snor på hele det militære område. Der tages forbehold for evt. aflysninger i forbindelse med Militær aktivitet. Evt. ændringer i skydedage vil blive annonceret ved opslag på skydebanen, på www.hooj.dk samt om muligt under foreningsmeddelelser i JÆGER. Der tages forbehold for prisændringer, som ikke har nået at blive opdateret på hjemmesiden. Det er til enhver tid den oplyste pris på flugtskydebanen som er gældende