Formandsskifte i Hørsholm og Omegns Jagtforening

Formandsskifte i Hørsholm og Omegns Jagtforening samt ny sammensætning af bestyrelse

Formandsskifte

Vores formand Finn Jensen har ved bestyrelsesmøde afholdt 3. maj 2017 meddelt, at han ønsker at fratræde fra formandsposten i Hørsholm og Omegns Jagtforening. Bestyrelsesmedlem Niels Thrane har samme dag meddelt at han fratræder sin bestyrelsespost. Vi er i bestyrelsen naturligvis berørte af disse beslutninger men respekterer dem samtidig.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at genopbygningen af flugtskydebanen ved Sjælsø har været en enorm og kompliceret opgave for vores forening. Delvis fordi vi har været igennem en urimelig lang sagsbehandling ift. klager samt miljø og landzone godkendelser.
Samtidig har selve genopbygningen af flugtskydebanen herunder skydehuse m.v. været udført af frivillig arbejdskraft omend af mange kompetente hænder, men i frivillighedens tegn.
Vores forening har ikke haft økonomi til at hyre et byggefirma til opgaven så vi var færdig til bestemt dato. Det er frivillige ressourcer, fællesskabet, økonomi og ansvarlighed der ligge til grund for at vi snart kan åbne skydebanen igen omend det har taget lang tid og sat alles tålmodighed på en stor prøve.
Nogle dage og weekender har der været fint med hænder og hjælp og i andre perioder har vi manglet ressourcer for at komme hurtigt videre. Bagvedliggende har foreningens økonomi været en styrende faktor som vi ikke har kunnet se bort fra.
Det har i denne samlede proces været nødvendig at træffe svære beslutninger som ikke alle har været enige i, men de er truffet på demokratisk vis af et flertal i bestyrelsen og ud fra en samlet vurdering af hvad der tjener vores forening og medlemmer bedst. Jeg er meget sikker på at bestyrelsens beslutninger på den lange bane har været de rigtige og vil styrke vores forening.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor og varm tak for den kæmpe indsats som både Finn og Niels har udført i vores forening. Niels har været sygemeldt gennem en længere periode så også herfra en rigtig god og snarlig bedring.

Ny sammensætning af bestyrelse

Som næstformand i vores forening gennem 2 år og medlem af bestyrelsen i ca. 8 år har det derfor været mit ansvar efterfølgende at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kunne konstituere sig på ny. Dette møde blev afholdt 9. maj

Vores bestyrelse har på dette møde konstitueret sig som følger:
Formand: Peter Windfeld (enstemmigt valgt)
Næstformand: Klaus Hjelm (enstemmigt valgt)
Kassér: Sven Hoe Hansen (modtog genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Kent Rasmussen (modtog genvalg) /Skydebane og terrænudvalg
Bestyrelsesmedlem: Jakob Edelfeldt (modtog genvalg) / Hunde og terrænudvalg
Bestyrelsesmedlem: Ole Smedegaard (modtog genvalg) / Skydebane og terrænudvalg
Bestyrelsesmedlem: Henrik Kragh (modtog genvalg) / Kniv, skydebane og terrænudvalg
Nyt bestyrelsesmedlem: Flemming Lundquist. Tidl. Suppleant / Ny formand for flugtskydebanen
Nyt bestyrelsesmedlem: Klaus Petersen. Tidl. Suppleant – Skydebane og terrænudvalg

Senest ved den kommende generalforsamling skal der vælges nye suppleanter.

Vi kan oplyse, at der vil foretages indskydning af skydebanen og justering af kastemaskiner lørdag 13. maj i tidsrummer 09:00 til 12:45. Denne indskydning af banen er lukket for medlemmer, men vi vil snarest derefter melde ud til alle hvornår vi har første åbne skydedag. Denne indskydning er annonceret i Lokalavisen og Ugebladet.

Kommende skydetider, skydedage og priser vil ligeledes blive slået op på vores hjemmeside i den nærmeste tid.

Med ønske om alt det bedste for Hørsholm og Omegns Jagtforening og vores medlemmer siger jeg tak for ordet.

Knæk og bræk,
Peter Windfeld

Formand