Generalforsamlinger

Foreningen afholder den årlige generalforsamling i første kvartal i.h.t. vedtægterne. Der indkaldes med rimeligt varsel via foreningens medlemsblad og her på hjemmesiden.

 

Referater og beretninger

Formandens beretning 2018

Formandens beretning: Kære generalforsamling, 2017 blev et år med mange udfordringer for vores forening, men vigtigst blev det også et år med mange glæder, oplevelser, fællesskab og for mange medlemmer glæden ved en genåbnet flugtskydebane efter mere end 3 ½ års lukning. Meget kom til at stå i flugtskydebanens tegn, men foreningens øvrige aktiviteter skal …

0 comments

Referat fra Generalforsamling Tirsdag 23. januar 2018

Referat fra Generalforsamling Tirsdag 23. januar 2018 19:00-21:00 Generalforsamling afholdt på Usserød skole Formandens beretning 2018    Klik følgende link    Referat generalforsamling 2018

0 comments

Formanden har ordet

Kære medlem, Vi er godt i gang med dette års jagtsæson og jeg håber, at flest muligt nyder denne årstid og ikke mindst jagterne ude på revirerne rundt omkring. Vi er kommet godt i gang med aktiviteterne på vores terræn og skydebane ved Sjælsø. Siden 1. august og frem til udgangen af september har vi …

0 comments

Formandsskifte i Hørsholm og Omegns Jagtforening

Formandsskifte i Hørsholm og Omegns Jagtforening samt ny sammensætning af bestyrelse Formandsskifte Vores formand Finn Jensen har ved bestyrelsesmøde afholdt 3. maj 2017 meddelt, at han ønsker at fratræde fra formandsposten i Hørsholm og Omegns Jagtforening. Bestyrelsesmedlem Niels Thrane har samme dag meddelt at han fratræder sin bestyrelsespost. Vi er i bestyrelsen naturligvis berørte af …

0 comments

Referat fra Hørsholm og Omegns Jagtforenings 76. Ordinære Generalforsamling d. 24/1-2017

  Afholdt tirsdag d. 24. januar 2017 kl.19.00 i kantinen på Usserød Skole, 2970 Hørsholm. Spisning for tilmeldte kl.18:00   Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Jakob Edelfeldt, Klaus Hjelm, Per Støvring, Finn …

0 comments

Formandens beretning fra HOOJ Generalforsamling 24/1-2017

  Året 2016 har været et yderst begivenhedsrigt år som jeg her kort skal forsøge at redegøre for. Det overordnede fokus har været på følgende områder: Forbedre vor kommunikation og dialog med medlemmerne via det sociale media (Facebook og Webben). Fortsat udvikle især bueskydningen samt hundetræning Aktivere tidligere udvalg og aktiviteter som har ligget lidt …

0 comments

Ændring i bestyrelsen

Grundet sin arbejdsmæssige situation har Mikkel Hald besluttet at trække sig fra bestyrelsen i HOOJ for at kunne koncentrer sig om sin private situation. Som en konsekvens heraf træder Finn Jensen, nuværende subleant, ind i bestyrelsen. Finn har i længere tid været aktiv med forskellige aktiviteter i HOOJ regi. Vi vil fra bestyrelsens side, gerne …

0 comments

Referat fra Hørsholm og Omegns Jagtforenings 75. Ordinære Generalforsamling

Hørsholm & Omegns Jagtforening Referat fra Hørsholm og Omegns Jagtforenings 75. Ordinære Generalforsamling tirsdag d. 19. januar 2016 kl.19.00 Afholdt på Café Sneppen v/ Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm  Referat-af-HOOJ-generalforsamling 19-01-16

0 comments

Jægerrådsmøde i Hørsholm 26/1 2016

Ved årsmødet afgik Christian Bærentsen som formand og Thommy Hoe blev herefter valgt som ny formand. Rådsbestyrelsen kommer herefter til at se sådan ud : Formand – Thommy Hoe Grønt råd /- Flemming Eilsøe / sup. Thommy Hoe Næstformand – Christian Bærentsen Sekretær – Peter Windfeld fra jagtforeningens bestyrelse. Kontakt til Jægerrådet / Hørsholm: Thommy …

0 comments

Flere hænder i HOOJ

Vi står nu foran en udfordrende periode, med alt for få ressourcer til at løfte de opgaver vi allerede har, ligesom vi mangler flere hænder til alle de nye tiltag vi har sat i søen. Derfor sender jeg dette opfordring til hele foreningen og specifikt til personer som kunne tænke sig at være med til at løfte disse opgaver.   – Kunne du tænke dig at …

0 comments

Ny ændring i HOOJ’s bestyrelse.

Jeg vil gerne informere hele vor forening om at både Karin Thrane og Christian Bæhrentsen begge har valgt at trække sige fra HOOJ’s bestyrelse. Karin har en travl arbejdsdag i et af de store Danske selskaber og kan ikke længere finde tiden til alle de ting hun gerne vil. Ligeledes med Christian, som efter mange …

0 comments

Dennis Schultz trækker sig fra HOOJ’s bestyrelse

Dennis Schultz har, efter eget valg, valgt at trække sig fra HOOJ’s bestyrelse grundet sin arbejds situation. Vi vil gerne takke Dennis for hans indsats i bestyrelsen og håber naturligvis at se ham i forbindelse med HOOJ arrangementer.  Som et resultat heraf træder 1. suppleant Klaus Hjelm så ind i bestyrelsen

0 comments

Formanden har ordet – April 2015

Brave jægere – kære medlemmer. En vinter er ved at gå på hæld og om vejrguderne vil så nærmere vi os foråret hvor mange aktiviteter starter igen. Vinteren over har der været en del aktiviteter i retning af vor flugtskydningsbane, som ud over os i HOOJ har involveret Danmarks Jægerforbund og Allerød kommune. På nuværende …

0 comments

Formanden har ordet
december 2014

Kære jæger, Efter en lang og varm sommer er vi nu bevæget os ind i vinterperioden. Medens der har været godt gang i riffelskydningen på Hanebjerg, så har vi desværre haft endnu en periode uden skydning på vor flugtskydningsbane. Det har været en periode i dialog med Allerød kommune som ikke bragte os så langt …

0 comments

Generalforsamling, 2014

Hørsholm & Omegns Jagtforening Generalforsamling onsdag den 22. januar 2014 73. Ordinære Generalforsamling (49 fremmødte). Traditionen tro blev optakten til generalforsamlingen skudt igang med fællesspisning. Menuen denne gang bestod af stegt flæsk og persillesovs. Referat og bestyrelsens beretning kan læses på disse links: Referat Bestyrelsens beretning Efter den formelle del af generalforsamlingen var der uddeling …

0 comments

Generalforsamling, 2011

Hørsholm & Omegns Jagtforening Generalforsamling onsdag den 29. februar 2012 71. Ordinære Generalforsamling (67 fremmødte). Dagsorden Valg af dirigent Niels Henrik Findsen blev valgt og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifgl. vedtægter Bestyrelsens beretning ved formanden Forsamlingen mindedes afdøde medlemmer. Herefter aflagde Max Elbæk beretning (se beretningen). Læs beretningen her. Der …

0 comments

Bestyrelsens beretning, 2012

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 29. februar 2012. Denne beretning er ikke alene formandens beretning, men derimod bestyrelsens beretning.   Riffelskydning:  2011 har været et fantastisk år med mange skydedage og rigtig mange besøgende skytter, både fra de 4 foreninger men også andre foreningers medlemmer har flittigt benyttet skydebanerne på Sjælsø og Hanebjerg. I 2012 …

0 comments

Generalforsamling, 2011

Hørsholm & Omegns Jagtforening Generalforsamling torsdag den 20. januar 2011 70. Ordinære Generalforsamling (49 fremmødte). Dagsorden Valg af dirigent Steen W. Jensen blev foreslået og valgt. SWJ erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet. Bestyrelsens beretning ved formanden Forsamlingen mindedes afdøde medlemmer. Herefter aflagde Max Elbæk beretning (se beretningen).  Læs beretningen her. Allan Djørup: Hvorfor gribes der …

0 comments

Bestyrelsens beretning, 2011

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 20. januar 2011. Brave jægere – kære medlemmer! Det sidste år har været præget af en del aktiviteter i foreningen. At vi i Hørsholm kan præsentere et pænt aktivitetsniveau, skyldes udelukkende  de mange ihærdige frivillige og ulønnede ildsjæle vi har i vores forening. En stor tak til alle jer ! …

0 comments

Ekstraordinæe Generalforsamling 2010

Hørsholm & Omegns Jagtforening Ekstraordinær Generalforsamling den 4. februar 2010 (12 fremmødte ved mødets begyndelse, herefter fremmødte yderligere 2 ). Dagsorden Valg af dirigent Brian Elbæk blev foreslået og valgt. BL erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet. Anden fremsættelse af vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslog følgende ændringer til vedtægterne: Forslag 1: Vedtægternes § 4, afs. 2, som lyder: …

0 comments

Generalforsamling 2009

Hørsholm & Omegns Jagtforening Generalforsamling tirsdag den 22. oktober 2009 69. Ordinære Generalforsamling (43 fremmødte). Dagsorden Valg af dirigent Steen Jensen blev foreslået og valgt. SJ erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet. Bestyrelsens beretning ved formanden Forsamlingen mindes afdøde medlemmer. Herefter aflagde Max Elbæk beretning (se beretningen). Bjørn Samuelsen spurgte til væksten i medlemsskaren og til …

0 comments

Formandens beretning, 2004

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 5. oktober 2004.   Brave jægere – kære medlemmer! Solen skinnede over byen, da jeg satte mig for at skrive denne beretning. Der er ikke meget der, som solen, kan bringe os mennesker i godt humør. Det skulle da lige være et tilbageblik over årets gang i vores lille forening. …

0 comments

Generalforsamling, 2004

Generalforsamlingen blev afholdt på Vallerødskolen i Hørsholm tirsdag den 5. oktober. Der var ca. 30 fremmødte medlemmer udover bestyrelsen.   Medlemmer mindes Generalforsamlingen blev indledt med en kort mindestund for vores to medlemmer Finn Lund Petersen (tidligere formand for foreningen) og Carsten Høving (tidligere formand for flugtskydningsudvalget), som desværre er gået bort i det forgangne …

0 comments

Generalforsamling, 2003

Generalforsamlingen blev afholdt på Vallerødskolen i Hørsholm tirsdag den 7. oktober. Der var et ganske flot fremmøde (ca. 40-50 medlemmer). Anerkendelse fra DJ og foreningen Generalforsamlingen blev åbnet med den særlige meddelelse fra DJ, at medlem Uffe Bastiansen har modtaget DJ’s aktivitetstegn for hans store arbejde igennem næsten 30 år for foreningen, bestyrelsen og de …

0 comments

Formandens beretning, 2003

Brave jægere – kære medlemmer! Tid – Tider – Tiderne – Alle tiders . Nu tror I måske jeg forsøger at bøje tiden. Det gør jeg ingenlunde. Når tiden nærmer sig generalforsamlingen, bliver jeg alligevel grebet, hvirvlet ind i dette begreb. Det bliver tid til at se tilbage, se nu og se frem. Alle tiders …

0 comments