Madhold:
Vildtet skudt – hvad nu?

Har du styr på hvordan det vildt du har skudt skal klargøres og tilberedes?
– et grundlæggende vildt-madkursus, så du kan få glæde af dit, måske første stykke vildt.

Foreningen opretter årligt, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning, et supplerende madhold over 4 x 2 dage fordelt på forårsmånederne, med vægten lagt på behandling og tilberedning af almindeligt vildt såsom fasan, rågeunge, and, og råvildt. Under kurset behandles emner som affangning, flåning/plukning og udtagning af indvolde. Den enkelte vildtart tilberedes på flere måder for at give inspiration til kusisterne, når køkkenet senere forlægges til hjemmet. Kurset er gratis, men der skal påregnes en udgift på ca. 800,- kr. til materialer. Hold øje med annoncering af kurset på forsiden i Januar samt i medlemsbladet.