Vildtregulering

Foreningens vildtreguleringsudvalg er delt op i flere grupper, der dækker områderne:

 • Minkbekæmpelse
 • Regulering / fangst af ræve med fælde o.lign.
 • Etablering af kunstige rævegrave og gravjagt
 • Rågeregulering
 • Skader og krager
 • Husmår

Minkbekæmpelse

Som noget nyt fra 2014 bekæmper en sammenslutning af bl.a. den lokale afdeling af DOF (Dansk Ornitologisk Forening), Hørsholm og Omegns Jagtforening, samt foreningen FriForVildeMink den invasive art mink. Det er en del af en projekt som dækker en stigende del af Nordsjælland og er et forsøg på som minimum at minimere antal vilde mink i områderne. Hørsholm kommune støtter økonomisk projektet.

Hvis du ser en mink er du meget velkommen til at henvende dig til Flemming Eilsø tlf. 4586 1906     eller eilsoe@c.dk

Rævebekæmpelse

Hørsholm & Omegns Jagtforening har en aftale med Hørsholm Kommune om bekæmpelse og regulering af ræve. Dette er pt. uden udgift for borgeren. Vi løser ca. 30-35 opgaver årligt.

Hvis borgere i Hørsholm Kommune får problemer med ræve, kan de henvende sig til Kommunens Tekniske forvaltning, som så meddeler jagtforeningen om problemet/sagen. Vi koordinerer indsatsen og tager kontakt til borgeren, hvor vi så dels vil råde og vejlede borgeren m.h.t. afværgemidler m.v., eller ved at tilbyde at opsætte en rævefælde. Når der fanges en ræv i fælden, står vi for aflivning og bortskaffelse af ræven. Bortskaffelse koster 50 kr. og der må påregnes kørepenge.

Hvis det er muligt, må man meget gerne sende et billede af den syge ræv i forbindelse med anmeldelsen. 

Skader og krager

Æg og yngel af vore vilde fugle indgår i et vist omfang i menuen hos skader og krager. Dette er en del af naturens orden, men er bestanden af skadefuglene for stor, kan resultatet være en betydelig tilbagegang for de øvrige fuglearter. Derfor må skader og krager reguleres som skadevoldende vildt, både ved brug af skydevåben og ved fangst i fælder uden for den regulære jagtsæson.

Du skal dog være opmærksom på, at politivedtægten fastsætter begrænsninger for brug af skydevåben i byzoneområder, samt at der er visse krav til udøvelsen af fældefangst, blandt andet skal fælder efterses som minimum morgen og aften.

Hvis du ønsker at benytte dig af fældefangst, men ikke selv har en skadefælde, kan du hente hjælp i jagtforeningen, enten ved at låne én eller få anvisninger til at bygge én.

Yderligere information

Vil du vide mere om husmår, rævefangst eller krage/skade regulering kan du kontakte udvalgsformanden Thommy Hoe for mere information tlf. 2295 5217    eller via Mail

Miljøministeriets bekendtgørelse nr.868 af 04.07.2007     § 10, stk. 1 lyder således:

I egne, hvor husskade og krage forvolder skader på markafgrøder eller den øvrige fauna, må disse arter:

 1. Reguleres med skydevåben i perioden 1. – 29. februar.
 2. Reguleres ved brug af fælder i perioderne:
  1. Krage: 1. marts – 30. april.
  2. Husskade: 1. marts – 15. april.