Måned: maj 2021

Flugtskydning

Allerød kommune er nu i gang med at sagsbehandle vort forslag til snarlig åbning. I første omgang håber vi at det bliver muligt at skyde tirsdag og lørdag. Herefter skal der laves yderligere lydmålinger for at konstatere om vi kan overholde den nugældende miljøgodkendelse. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Read more