Efter en længere periode i coronaens mørke ser det nu ud til at lysne.

Kære Medlemmer

Efter en længere periode i coronaens mørke ser det nu ud til at lysne.

Danmarks Jægerforbund har netop meddelt:

Jægerforbundet gør klar til forsigtig genåbning af udendørs aktiviteter.

Dette betyder at HOOJ´s aktiviteter på skydebanen genoptages i et endnu ikke fastlagt omfang.

Vi begynder skydning hurtigst muligt.

Da vi stadig ikke præcist ved hvordan åbning kommer til at foregå, opfordres I til at følge med på hjemmesiden og facebook.

Der har i coronatiden været et konstant arbejde på flugtskydningsbanen i små grupper. Der er blevet oprenset i terrænet, Duematic har lavet service på kastemaskinerne, en ekstra container er ved at være på plads, ammunitions skabe er blevet indkøbt, grusvejen er planeret, græsset bliver løbende klipper og meget mere.

Mange tak til alle jer der hjælper til.

Der er dog nogle opgaver som vi gerne vil have hjælp til:

Huset trænger til en oprydning/rengøring.

Der er stadig lerduerester som skal opsamles.

Med mere.

Så hvis du har et par timer til overs, så kontakt endelig Klaus Hjelm. 60 92 54 92.

Knæk og bræk
Christian Bærentsen – Formand