Flugtskydning

Vi er fortsat i dialog med Allerød kommune om miljøgodkendelsen. Allerød kommune har meddelt at der kommer en afklaring i næste uge.

Mvh

Bestyrelsen