Flugtskydningsbanen

Flugtskydning orientering

På baggrund af en klage fra en beboer i Allerød, har kommunen nærlæst vores miljøgodkendelse og desværre givet klager ret.

Sagen drejer sig om at skydepladsen, i henhold til miljøgodkendelsen, skal være 3m fra åbningen i husene.

Dette overholder vi ikke og med ståsted 3m fra åbningen kan der ikke skydes.

Derfor er flugtskydningsbanen midlertidigt lukket.

Der er i samarbejde med kommunen, Danmarks Jægerforbund og arkitekter blevet arbejdet på flere løsningsmodeller og vi er nu kommet frem til at vi vil få Sweco til at lave nogle akustiske støjmålinger for at beregne om det er nødvendigt at skytten står 3m fra åbningen.

Sweco udarbejdede den oprindelige støjrapport for godkendelsen af banen. Denne rapport var en beregningsmodel og der blev ikke foretaget akustiske målinger.

Der er aftalt indledende møde med Sweco den 19. april 2021.

Inden da vil vi i samarbejde med arkitekterne efterisolere døre og tag mm.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen