Formanden har ordet

Som ny formand for Hørsholm og Omegns Jagtforening tillader jeg mig at introducere mig selv så i som medlemmer af foreningen ved lidt mere om formand, bestyrelse og kommende planer.

Jeg er 56 år, født i Jylland men har boet godt 30 år i Hørsholm. Jeg bestod jagttegnsprøven i 2006 og i 2007 aflagde jeg riffelprøve. Samme år blev jeg foreslået som suppleant til foreningens bestyrelse og har siden 2007 været en del af bestyrelsen, heraf de seneste 2 år som næstformand.

Længe før jeg fik jagttegn har naturen, vildtet  og foreningsliv været tæt knyttet til min person. Jeg lader op hér og nyder de oplevelser vi alle som jægere finder ude i naturen. Fællesskabet, jagtoplevelserne og ikke mindst smagsoplevelserne sætter jeg meget stor pris på.

Jeg har deltaget på mange af vores foreningsjagter som vi tilbyder de nye jægere og det ligger mig meget på sinde at vores nye jægere og medlemmer tages godt imod og bliver en del af vores fællesskab og aktiviteter. Ligeledes er det vigtig, at vi forstår baggrunden for de medlemmer der måtte forlade os så vi kan blive bedre. Vores forening har som mange andre foreninger forbedringspunkter.

Hørsholm og Omegns Jagtforening har godt 850 medlemmer og mange aktiviteter. Vi glæder os naturligvis rigtig meget til at vi snart kan genåbne vores flugtskydebane efter at denne har været lukket i mere end 3 år.

Bestyrelsen har møde på flugtskydebanen tirsdag 23. maj, hvor den sidste del af drift og organisering af flugtskydebanen gennemgås. Herefter melder vi en status ud per nyhedsbrev og på vores hjemmeside i forhold til åbningstidspunkt af banen.

Flugtskydebanen vil starte op med jagtbanen. Vi mangler, at Nordsjællands Politi besigtiger vores nye sportingbane, men når dette er på plads åbner den ligeledes op. Her vil der være nye udfordringer for de fleste.

Resten af dette år skal drift og organisering af flugtskydebanen lande yderligere sammen med de øvrige aktiviteter vi har på området ved Sjælsø. Der er stadig en del opgaver på arealet som vi ønsker bedre, men det arbejdes der på.

Bestyrelsen og mange frivillige har leveret en enorm indsats for at vi er kommet igennem dette projekt.

En kæmpe tak til alle der har hjulpet til!!

I løbet af sommeren vil vores program for efteråret blive annonceret. Det er mit mål at foreningens kommunikation til vores medlemmer via nyhedsbreve og opslag på vores hjemmeside bliver bedre. Fremadrettet er det min plan, at vi udsender en kort opdatering fra bestyrelsen på hvad der sker i foreningen én gang per måned. Vi håber i vil sætte pris på dette.

Jeg ser frem til et super samarbejde med alle og husk, at vi er en forening alene baseret på frivillige ressourcer. Hvis tingene ikke er som du ønsker så prøv at bidrag til at det bliver bedreJ Kun på den måde får vi en styrket og velfungerende Hørsholm og Omegns Jagtforening.

Peter Windfeld,

Formand