Formanden har ordet

Kære medlem,

Vi er godt i gang med dette års jagtsæson og jeg håber, at flest muligt nyder denne årstid og ikke mindst jagterne ude på revirerne rundt omkring.

Vi er kommet godt i gang med aktiviteterne på vores terræn og skydebane ved Sjælsø.

Siden 1. august og frem til udgangen af september har vi holdt åbent tirsdage og lørdage på flugtskydebanen og hundefolket har været aktive om søndagen. Buefolket har været i gang, er på vej og har ligeledes benyttet søndage. I oktober og november er skydebanen åbent på lørdage fra 09:00-13:00.

Vi er meget glade for den tilslutning der har været og det er skønt, at så mange giver udtryk for, at de er glade for, at vi er genåbnet og at man igen kan bruge vores dejlige område til at vedligeholde skydetræning eller deltage i hunde eller bue aktiviteter.

Efter lukning i godt 3 ½ år er vi bevidste om, at det tager tid at komme i gang igen og vores medlemmer skal også vænne sig til at vi er i gang igen.

2017 har budt på mange udfordringer og det er vigtigt, at vi alle ser fremad og hjælpes ad. Kun ad den vej kan vi styrke og udvikle vores 76 årige forening som fortjener alt det bedste på sin videre vej.

Vi har et fælles ansvar for at bidrage til og vedligeholde et fællesskab i vores forening som vi kan være glade for at være en del af. Jeg håber derfor, at alle vil bidrage til den positive foreningsånd. Det gavner os alle sammen.

Notér dig følgende aktiviteter og deltag i fælleskabet.

Julebanko i Hooj huset afholdes 23. november 2017

Juleskydning afholdes 9. december 2017

Generalforsamling afholdes 23. januar 2018 kl. 19 med spisning fra kl. 18.

Bestyrelsens mål for resten af 2017 er fortsat at koordinere og organisere driften i forhold til vores nye miljøgodkendelse og driftplan samt støtte op om alle øvrige aktiviteter i vores forening.

Vi er ikke i mål og resten af året er fortsat afsat til at få mange praktiske ting på plads og ikke mindst få afstemt de forskellige projekter som allerede er sat i gang, store som små.  Det kræver mange ressourcer at drifte vores forening. Vi er underlagt en række krav og derfor søger vi fortsat frivillig hjælp til større og mindre opgaver.

De ting vi når, er baseret på den frivillige ressource som er tilstede. Det betyder, at vi ikke altid når det vi gerne vil. Sådan er det også i mange andre foreninger. Kontakt os gerne via hooj.dk eller på skydebanen hvis du har lyst til at give en hånd med.

Lad mig benytte chancen til at takke alle der allerede hjælper til og de som har hjulpet til med at få vores forening op at køre igen.

Det er alle de frivillige udvalgsformænd, bestyrelse, skydeinstruktører, personale til Tutten, personale til at passe huset på Enghave 38, hundefolk, terrænfolk som sikrer at vores terræn og område ved Sjælsø er passet og alle øvrige som på hver sin måde bidrager med en stor eller lille indsats for at alle vores aktiviteter i foreningen kører.

Stor tak til alle for jeres hjælp!!

 

Knæk og bræk til jer alle og fortsat gode jagter derude

Peter Windfeld

Formand