Formanden har ordet, marts 2018

Kære medlemmer,

Trods kulde, sne og blæst kan vi alle mærke at foråret er på vej. Der hvor jeg bor kan det tydeligt mærkes på vildtet. Flagspætten hakker i stammerne, sælerne er på vej væk fra Mikkelborg og store mængder gæs har i stedet fundet vej hertil.  

I Nivåbugten ses nu mange af de trækfugle som finder vej på vores kanter og ikke mindst er dagens længde i skrivende stund tiltaget med godt 4 timer så det går heldigvis den rigtige vej!

Bestyrelsen takker for en veloverstået generalforsamling 23. januar, hvor vi bl.a kunne glæde os over opbakning og tillid til den siddende bestyrelse. Dette siger vi alle fremmødte mange tak for.

Ved generalforsamlingen fik vi også nye ansigter i bestyrelsen. Disse vil om kort tid præsentere sig selv på vores hjemmeside. Vi sagde samtidig farvel til vores kassér Sven Hoe Hansen som vi takker for et stort og velfungerende samarbejde. Velfortjent at du går lidt på pension!

 

Flugtskydebanen

Vi er allerede i gang med at klargøre og oprense skydebanen så vi overholder de miljømæssige krav der er til driften af banen. I denne omgang sker det manuelt, men vi håber meget at ny teknologi på et senere tidspunkt kan hjælpe os.

I Hørsholm og Omegns Jagtforening er vi selv aktivt med til at finde tekniske løsninger som ikke bare vi, men mange andre jagtforeninger med skydebaner rundt omkring efterspørger. Dette arbejde sker bl.a også i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

Indtil en teknisk løsning er fundet håber vi, at du vil komme ud og hjælpe til de kommende søndage i marts måned. Se information om arbejdsdage på vores hjemmeside.  Det vil være en stor hjælp!

Vi håber, at oprensning er så langt fremme, at vi kan åbne skydebanen tirsdag 10. april kl.17:00.

 

Bueskydning

Interessen for bueskydning og jagt med bue har længe været stigende. I den kommende sæson tilbyder bueafdelingen, at du kan træne 2 gange om ugen, hvor du bl.a kan skyde til 3D dyr, skiver m.v. Skydning foregår med compound og langbuer. Vores buebane er lokaliseret på vores område ved Sjælsø.

Buebanen åbner 17. april og tilbyder herefter træning:

Tirsdage kl.17:00-20:00

Lørdage kl.09:00-13:00

 

Hundetræning

Vores hundefolk starter træning på søndage fra søndag 1. april 2018.

Søndage kl.10:00-12:00

https://www.hooj.dk/hundetraening/

 

Miljøpatroner

Vi ønsker at være en miljøbevidst jagtforening. Ikke bare i Danmark, men i det meste af Europa har jagtforeninger og skydebaner det samme fokus. Hvert år efterlader jægere store mængder nedfald på skydebaner og som alle ved er kravene til oprensning skærpet de senere år.

På det seneste kredsmøde i kreds 7 var dette emne ligeledes i fokus. Udviklingen af miljøpatroner er langt fremme og mange jægere kunne berette, at de patroner og mærker der pt. findes på det danske marked og som opfylder EU’s krav fungerer særdeles fint.

Over en periode vil vi derfor udfase den eksisterende patron på vores skydebane til fordel for miljøpatroner. I takt med at vores lager opbruges indkøbes gradvist miljøpatroner. Prismæssigt forventer vi en lille stigning men det håber vi at alle vil være forstående overfor.

Vi skal forbi nogle fordomme og i gang med den nye ammunition. På den måde skåner vi miljøet og samtidig deltager vi aktivt i at drive en miljøbevidst skydebane.

 

Persondataforordning

Lovgivningen omkring persondata ændrer sig og den nye lovgivning træder i kraft med virkning fra 25. maj. Ændringen gælder alle virksomheder og foreninger og handler grundlæggende om hvordan vi behandler persondata.

Personlige data bliver samlet og solgt i stor stil. Det har skabt usikkerhed for borgerne om, hvem der har hvilke data og hvordan personlige data bliver brugt. På den baggrund har EU taget initiativ til at lave nye regler for at beskytte borgerne for uretmæssig opbevaring og brug af personlige data.

Den nye Persondataforordning blev vedtaget i foråret 2016. Den medfører betydelige ændringer og strammer op på de regler, vi kender for behandling af persondata og træder i kraft 25. maj 2018.

Vi er i kontakt med Danmarks Jægerforbund vedr. dette og en arbejdsgruppe nedsat i DJ vil primo april måned vende tilbage til alle jagtforeninger med retningslinjer for, hvordan vi skal forholde os. Nu er du orienteret om, at vi også har fokus på dette.

 

Kredsmøde i Kreds 7

4. marts 2018 blev kredsmøde i kreds 7 afholdt i Borup Multihal. Der var stor tilslutning og mange gode emner og debatter indenfor vores område. Nedenfor link til orientering fra mødet.

https://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-7/nyheder-fra-kreds-7/2018/kredsmode-i-kreds-7-danmarks-jaegerforbund-det-er-os-alle-sammen/

 

Foreningshuset på Enghave 38

Som nævnt i min beretning ved generalforsamlingen i januar er der nu truffet politisk beslutning i Hørsholm Kommune om, at vi de næste 5 år kan blive i foreningshuset på Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst.

Vores eksisterende aftale forlænges på nuværende vilkår, dog må vi forvente, at vi på et tidspunkt kommer til at dele huset med anden forening. Når vi ved mere omkring dette vil de, der fremadrettet skal benytte huset, finde en praktisk vej i hvordan vi i fællesskab bruger huset så alle kan blive glade for Enghave 38.

Vi har fået mulighed for at søge om midler til forbedringer. En foreløbig ansøgning er fremsendt.

Vi glæder os til den kommende sæson og ikke mindst til ar se dig!

 

Tak for ordet.
Knæk & Bræk,

 

Peter Windfeld
Formand
Hørsholm og Omegns Jagtforening