Referat fra Generalforsamling Onsdag d. 22. januar 2020

Hørsholm og Omegns Jagtforening Generalforsamling.
Dato: 22. januar 2020 kl. 19:00
Sted: Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen foreslår Marie-Louise Munch Achton-Lyng. Valgt med akklamation.
  Generalforsamlingen lovligt indkaldt.

 2. Formandens beretning

  1 minuts stilhed for at ære de bortgåede.
  Spørgsmål:
  – Hundeudvalg: Der er pt ikke et hundeudvalg, Hvad sker der? Det er inaktivt, men
  Formanden ser gerne, at der er personer, der vil påtage sig dette.
  – Uddannelser: Er det i forenings regi eller enkeltpersoner, der modtager uddannelse?
  Det er kun foreningsrelevante uddannelser, f.eks. instruktører.
  Beretningen modtaget med akklamation.
  Formandens beretning kan findes på HOOJs hjemmeside.
  Formanden har som bekendt valgt at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager.
  Formanden fik overrakt en kurv for sin indsats i foreningen.

 3. Fremlæggelse af revidereret

  Spørgsmål til Regnskabet:
  -Afskrivninger:
  – Hvad afskrives der på: Aktiver er tidligere straks-afskrevet?
  – Det anbefales, at regnskabsprincipperne føres tilbage til tidligere metoder.
  – Det tilbydes, at regnskabet korrigeres på Generalforsamlingen.
  Regulering: Yder kommunerne tilskud? Ikke pr. standard
  Inventarliste skal udarbejdes, og afskrivninger/reguleringer foretages på denne liste.
  Regnskab version 2 godkendes af revisionen og generalforsamlingen.
  Spørgsmål til Budgettet:
  ▪ Udgift til Revision: Bestyrelsen har i et stykke tid overvejet at overgå til ekstern revision,
  og der er ingen kandidater til de interne poster.
  ▪ Abonnementer: Kan der indhentes nye tilbud på alarmer? G4S har desværre haft en del
  fejlopkald, hvad der er baggrund for posten. Men bestyrelsen vil kigge på dette.
  ▪ Bestyrelsesforsikring: Der er et tiltag undervejs fra Jægerforbundet.
  Regnskabet og budget kan findes på HOOJs hjemmeside.

 4. Indkomne forslag

  Der er ikke modtaget nogle forslag.

 5. Fastsættelse af kontingent

  Bestyrelsen foreslår, at nuværende kontingent fortsætter. Godkendt.

 6. Valg

  a. Bestyrelsen:
  På valg er: Peter Windfeld, Arnt Harsmann, og Flemming Lundquist.
  Flemming modtager genvalg
  Følgende er valgt:
  ▪ Henning Flink
  ▪ Tobias Kragh
  ▪ Christian Bærentsen
  ▪ Jacob Bærentsen
  ▪ Anders Bærentsen
  b. Bestyrelsessuppleanter
  Følgende er valgt:
  ▪ Nikolai Adriansen
  ▪ Claus Johannesen
  c. Revisorer
  Følgende er valgt:
  ▪ Svend Hoe
  ▪ Arnt Harsmann
  d. Revisorsuppleant
  Følgende er valgt:
  ▪ Vacant

 7. Eventuelt

  Bestyrelsen opfordres til at justere informationerne omkring hundeudvalg
  Christian orienterede om nye initiativer fra Danmarks Jægerforbund