Bestyrelsen

 

Kontaktperson for
 • Jægerforbunder og kredsen
 • Nye medlemmer
 • HOOJ huset i Rungsted

 
Kontaktperson for
 • Eksterne jagttegnsundervisere
 • Eksterne partnere og myndigheder
 • Nyjager gruppen
 • Kommunikation til medlemmerne

Kontaktperson for
 • Flugtskydebanen
 • Økonomi

 
 
Kontaktperson for
 • Buegruppen

 
 
Kontaktperson for
 • Hundegruppen