Foreningsjagterne

Foreningen kan i efterårs-/vintermånederne tilbyde nogle af vores medlemmer enkelte gratis endags-reguleringsjagter.

Jagterne er især et tilbud til dem, som ikke i forvejen har de store muligheder for at komme på jagt.


Foreningsjagterne er en enestående mulighed for nye som gamle jægere, til at få lært/genopfrisket etikken og alle de uskrevne regler for jagt/selskabsjagt. 
Der er mange ting at huske på, når man som jæger gebærder sig i naturen og blandt kammerater. Under disse jagter vil du få mulighed for i en afslappet atmosfære at tage ved lære af “ældre” jægere.

Vi afholder sweepstakes og deler bøder ud (vælter ikke din økonomi) efter hver jagt.

Inden den årlige opstart af jagterne vil tilmelding blive annonceret såvel i vores nyhedsbrev som på www.hooj.dk.

Baggrund for foreningsjagterne

Formål:

Gennem jagtlige aktiviteter at give nyjægere og jægere uden egne revirer mulighed for at mødes, uddanne sig i jagtens skrevne og uskrevne love, udvikle netværk og gøre deltagerne til glade jægere med mod på jægerlivet.

Metode/ midler:

Jagterne gennemføres forskelligt efter deltagerantal og arealernes karakter. På alle jagter deltager et nødvendigt antal hundeførere for apportering.

Deltagelse er gratis men kræver normalt en tilmelding i august måned, jvf. Opslag i juliudgaven af vores foreningsblad. Tilmelding via hjemmesiden giver ikke automatisk ret til deltagelse. Ved “overtilmelding” vil nye navne komme i betragtning først.