Generalforsamlinger

Foreningen afholder den årlige generalforsamling i første kvartal i.h.t. vedtægterne. Der indkaldes med rimeligt varsel via foreningens medlemsblad og her på hjemmesiden.

 

Referater og beretninger

Referat Generalforsamling 2022

Hooj Generalforsamling 2022   Dato 22/02 2022   Start kl 19   Fremmødte til Forsamlingen 22     Velkomst ved formand   Valg af dirigent. Rasmus Klinder   Valg af referent Jacob Bærentsen   Formandens beretning. Christian Bærentsen   Spørgsmål til beretning: ingen spørgsmål   Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse.   Spørgsmål: …