Generalforsamlinger

Foreningen afholder den årlige generalforsamling i første kvartal i.h.t. vedtægterne. Der indkaldes med rimeligt varsel via foreningens medlemsblad og her på hjemmesiden.

 

Referater og beretninger

Referat fra Generalforsamling Onsdag d. 22. januar 2020

Hørsholm og Omegns Jagtforening Generalforsamling. Dato: 22. januar 2020 kl. 19:00 Sted: Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst   Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Marie-Louise Munch Achton-Lyng. Valgt med akklamation. Generalforsamlingen lovligt indkaldt. Formandens beretning 1 minuts stilhed for at ære de bortgåede. Spørgsmål: – Hundeudvalg: Der er pt ikke et hundeudvalg, Hvad sker der? …

Formandens beretning Generalforsamlingen 2020

Kan findes her: Formandens beretning

Formandens beretning 2018

Formandens beretning: Kære generalforsamling, 2017 blev et år med mange udfordringer for vores forening, men vigtigst blev det også et år med mange glæder, oplevelser, fællesskab og for mange medlemmer glæden ved en genåbnet flugtskydebane efter mere end 3 ½ års lukning. Meget kom til at stå i flugtskydebanens tegn, men foreningens øvrige aktiviteter skal …

Referat fra Generalforsamling Tirsdag 23. januar 2018

Referat fra Generalforsamling Tirsdag 23. januar 2018 19:00-21:00 Generalforsamling afholdt på Usserød skole Formandens beretning 2018    Klik følgende link    Referat generalforsamling 2018

Formanden har ordet

Kære medlem, Vi er godt i gang med dette års jagtsæson og jeg håber, at flest muligt nyder denne årstid og ikke mindst jagterne ude på revirerne rundt omkring. Vi er kommet godt i gang med aktiviteterne på vores terræn og skydebane ved Sjælsø. Siden 1. august og frem til udgangen af september har vi …

Referat fra Hørsholm og Omegns Jagtforenings 76. Ordinære Generalforsamling d. 24/1-2017

  Afholdt tirsdag d. 24. januar 2017 kl.19.00 i kantinen på Usserød Skole, 2970 Hørsholm. Spisning for tilmeldte kl.18:00   Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Jakob Edelfeldt, Klaus Hjelm, Per Støvring, Finn …