Referat generalforsamling 2023

Referat for Generalforsamling i Hørsholm og Omegns Jagtforening d. 21/2-2023. 

 

1: Velkommen ved formanden. 

 

2: Valg af dirigent. 

Rasmus Klinder 

3: Valg af referent. 

Michael Danielsen 

4: Formandens beretning 

Det er næsten på dagen et år siden vi sidst var samlet til generalforsamling i HOOJ og alt så lyst ud efter en lang periode med Corona. 

Men bare fire dage senere invaderede Rusland Ukraine. Dette er noget vi alle har og stadig er påvirket af, ikke mindst de voldsomme prisstigninger på bla. patroner. 

Det var nok med til at der var en lidt sløv start på flugtskydningsbanen men jeg skal da lige sige at det blev der lavet om på i efteråret. Der har været rigtig mange besøgende og vi har været nød til at udvide parkeringsarealet for at få plads til alle. Vi havde lidt udfordringer med fremskaffelse af patroner men dette fik vi løst i efteråret og vi har nu et godt lager til at begynde med. Første skydedag bliver 18. marts 2023. Vi har et godt samarbejde med Forsvaret og Allerød kommune og vi har fået lavet et tillæg til vores miljøgodkendelse så vi kan skyde tirsdag, torsdag og lørdag. 

Der er blevet arbejdet meget i flugtskydningsgruppen og udover at stå for åbningen af banen er der også blevet tid til at male huset, forbedre toiletforhold, lave hegn omkring skraldespande med meget mere. 

Tak til alle de medlemmer der ligger meget tid i vedligehold og drift af banen  

Bueafdelingen har også haft travlt. 3D banen er flyttet rundt og der er blevet bygget skur til skydeskiverne. 

Tak til ildsjælene her  

Hundeafdelingen er kommet rigtigt godt i gang igen og der er store forventninger til den nye sæson med endnu flere hold. 

Tak til ildsjælene her  

Knivholdet er kommet i gang efter Corona og ombygning af Vallerød skolen. Jeg skal hilse og sige at der er plads til flere, og det er nu sjovt at lave sin egen kniv. 

Tak til ildsjælene her  

Jagthornafdeling er der desværre ikke nogen af i dag. Det lader til at hornblæserne samler sig i færre og større grupper, men hvis der skulle være nogle ildsjæle der har lyst til at starte afdelingen op igen så skal I være meget velkomne. 

Bestyrelsen har desværre også i den sidste periode været udfordret med sygdom, arbejdspres, død mv. Jeg opfordrer derfor til at flere stiller op til bestyrelsen. 

Aktiviteter kommer ikke af sig selv, så hvis der er nogle medlemmer der har lyst til at stå for en aktivitet, så vil bestyrelsen naturligvis bakke op om det. 

Tak for ordet 

5: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse. 

Bilag 1 Regnskab 

Spørgsmål til brugerbetaling på bue 

Indtægt fra hundetræning 

Regnskab godkendt 

Bilag 2 Budget 

Søg friluftrådet vedr. Tilskud til ny ATV. 

Budget godkendt 

6: Indkommende forslag. 

Ingen indkommende forslag 

7: Fastsættelse af kontinent. 

Fastholdes på samme niveau som sidste år. 

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er valgt ind i bestyrelsen:  

Martin Stamsted 

Anders Frink 

9: Valg af 1 bestyrelsessuppleant. 

Steen Andersen 

10: Valg af 1 revisor. 

Ingen kandidat. Bestyrelsen finder en. 

11: Valg af en revisorsuppleant. 

Ingen kandidat. Bestyrelsen finder en. 

12: Eventuelt 

Følgende emner blev vendt: 

Liste over godkendte patroner 

Diskussion om kommunikation i foreningen 

Tiltrækning af nye medlemmer 

Eventskydning. 

Mad til generalforsamling