Måned: marts 2022

Formandens beretning 2022

Formandens beretning HOOJ 2021 Det er jo et halvt år siden at vi sidst havde generalforsamling og også den forgangne periode har været voldsomt præget af Corona. Bestyrelsen har på baggrund af dette valgt at fokusere på de aktiviteter som der var hænder til. Flugtskydningsbanen har været åben i hele efteråret, tirsdag og lørdag. Der …

Read more

Referat Generalforsamling 2022

Hooj Generalforsamling 2022   Dato 22/02 2022   Start kl 19   Fremmødte til Forsamlingen 22     Velkomst ved formand   Valg af dirigent. Rasmus Klinder   Valg af referent Jacob Bærentsen   Formandens beretning. Christian Bærentsen   Spørgsmål til beretning: ingen spørgsmål   Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse.   Spørgsmål: …

Read more