Referat Generalforsamling 2022

Hooj Generalforsamling 2022

 

Dato 22/02 2022

 

Start kl 19

 

Fremmødte til Forsamlingen 22

 

 

 1. Velkomst ved formand

 

 1. Valg af dirigent.

Rasmus Klinder

 

 1. Valg af referent

Jacob Bærentsen

 

 1. Formandens beretning.

Christian Bærentsen

 

Spørgsmål til beretning: ingen spørgsmål

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse.

 

Spørgsmål:

Michael Spøger om G4S problem? Anden udbyder? Bestyrelsen undersøger sagen.

 

Flemming Spøger hvorfor vi ikke laver en dubbet zone i containerne? Se ovenfor.

 

Per spørgsmål til buget for 2023 for g4s 20.000 er det for lidt?  Flere brugere = lavere omkostninger.

 

Per Støvring Hvor mange medlemmer?  616

 

Inventarliste. Er lavet og fremvist.

 

Forsikring af de ting der er i HOOJ? Hvad er der af forsikring. Undersøges

 

Rengskab godkendt

 

Budget Godkendt

 

 

 1. Indkomne forslag.

Ingen

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Godkendt. Samme som forrige år.

 1. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.

 

Mads Karlsen

Michael Danielsen

Jimmy Bry

Christian Bærentsen

 

 1. Valg af Bestyrelsessuppleanter.

Jacob Bærentsen

 

 1. Valg af revisorer.

Martin Rasmussen

 

 1. Valg af revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt.

Dorte. Referart offentligt til medlemmerne og bestyrelsers møder hvor og hvornår

 

Flemming Hvornår starter skydesæsonen, Først når kommunen godkender

 

Steen deltager i flugtskydeudvalget.

 

Claus informerer om Sveco´s målinger.