Hundetræning

Hundetræning på terrænet ved flugtskydebanen (Se kalender for ændringer)

  • Grundfærdigheder
  • Apporteringstræning
  • Jagtfærdigheder
  • Åben træning
  • (Sportræning)

Alle racer og niveauer er velkomne, men vi er en jagtforening, så træning og undervisning vil derfor typisk være jagtrelateret. Målsætningen for vores hunde er, at de (på sigt) ville kunne bestå Jægerforbundets apporteringsprøve og træning og undervisning vil derfor hovedsageligt være målrettet dette.

Vores undervisning baseres på positiv indlæring, motivation og forstærkning af ønsket adfærd samt et godt forhold mellem hund og fører. Straf og irettesættelse er ikke en acceptabel indlærings metode. Vi tager i undervisningen højde for racespecifikke forskelle og differentierer for dette i træningen.

Din hund skal være forsikret og have de gængse vaccinationer.

 

  Find vej Vær opmærksom på at Google ikke giver helt korrekte kørselsanvisninger. Skydebanerne ligger ca. midt på Ellebækvej – find og følg skiltet mod “Sjælsø skydebaner”