Privatlivspolitik

HOOJ opbevarer ikke personfølsomme data på foreningens medlemmer.
Alle data opbevares hos  Danmarks Jægerforbund.

Eneste undtagelse er vores liste over Nyhedsbrevs modtagere. Men her tages for givet, at modtageren er indforstået med dette i kraft af sin tilmelding.