Nyhedsbrev for februar og marts 2023

Nyhedsbrev for februar og marts 2023 

 

Kære medlemmer. 

Som I jo nok har opdaget, dækker dette nyhedsbrev 2 måneder. Det skyldes at den nye bestyrelse lige skulle konstitueres efter generalforsamlingen. 

Der er ellers sket en hel del i den sidste tid, og jeg vil give jer lidt information om dette her i nyhedsbrevet. 

Generalforsamlingen og den nye bestyrelse: 

Vi har afholdt vore årlige generalforsamling d. 21/2 i huset i Rungsted. 

(Referatet bliver lagt op på hjemmesiden i løbet af weekenden) 

Det foregik i en rigtig positiv og konstruktiv tone, og der var god bred deltagelse i debatterne. 

Der er kun kommet få justeringer i bestyrelsen, og vi har konstitueret os næsten som sidste år. 

Den nye bestyrelse består som følger: 

– Formand: Christian Bærentsen. 

– Næstformand: Michael Danielsen. 

– Kasserer: Rasmus Klinter. 

Menige medlemmer: 

– Jimmy Bry 

– Mads Karlsen 

– Anders Frink 

– Martin Stamsted 

Suppleanter: 

– Steen Andersen 

– Jacob Bærentsen 

Opgaverne i den nye bestyrelse er fordelt således: 

– Skydebane ansvarlig (Rasmus) 

– Koordination af udvalg (Michael) 

– Udvalgsformænd (Martin Bue), (Anders Hunde), (Henrik Kniv), (Christian Hooj hus), (Mads Maskiner), (Christian Regulering), (Michael Nyjægergruppen) 

– Vedligeholdelse af anlæg og maskiner (Mads, Jimmy) 

– Kommunikation internt til medlemmer (Michael) 

– Kommunikation eksternt til myndigheder og samarbejdspartnere (Michael) 

– Koordinere og planlægge arbejdsdage (alle) 

– Indkaldelse og afvikling af møder (Michael) 

Skydebanen: 

Skydebanen åbnede lørdag d. 18/3 for lørdagsskydninger. Fra d. 4/4 skyder vi også tirsdage formiddage og aften. 

Miljøgodkendelsen for overhoved at kunne have vores bane, er endelig kommet på plads efter 10 måneder i den kommunale forvaltning. Det har været en lang sej kamp, men nu er vi i mål. Den nye godkendelse er tidsubegrænset, med mindre at der kommer nye regler eller flere klager. 

Som flere af jer nok har set på facebook, så er vores nye buebane samt flugtskydebanen også blevet godkendt af Politiet. Så nu mangler vi bare at få banket rust ud af løbene på haglgeværerne. 

Husk! Vi accepterer kun 24g patroner på banen. 

Vi holder arbejdsdag på banen søndag d. 26/3. Kom og giv en hånd, så kan få ordnet nogle af de irriterende småting der mangler. 

Der skal bla. repareres huse til kastemaskiner, og der skal bygges træsider på vores opsamlingsplads, så de opsamlede haglskåle ikke ryger ud i terrænet ved hård vind. 

Grusvejen og terræn: 

Som I nok hurtigt vil bemærke, hvis I begiver jer ud på banen, så er vejen mere en hullet, mudderet vej, frem for at være en grusvej. Vi er ved at får tilbud hjem på genopbygning af den bærende del.  

Det er ikke længere nok at lappe huller eller at hælde grus på. Vi håber der kan findes penge i nogle fonde, da vi nemt kommer op på omkring 100.000,- Dkk. 

Vinterens meget våde vejr, har også været hårdt for terrænet. Meget af skydebanen har være under vand i lange perioder, og det er stadig meget blødt derude. Åen har været gået over sine breder i længere tid, så bunkeren (Hus til kastemaskiner) har være ramt af dette. På et tidspunkt stod der 15 cm vand på gulvet. 

Terrænet er ellers ryddet for lerduer og haglskåle, så vi er klar til dette år. 

Toilet og pissoirer: 

Der er her i vinter blevet væsentlige bedre forhold især for vores kvindelige medlemmer. Vi har renoveret den gamle toiletvogn på banen med både lys, varme og en ordentlig opsamlingstank.   

For herrerne har vi renoveret det gamle pissoirer, så de ikke længere skal gå og “lette ben” rundt omkring i terrænet. 

Bueskydning: 

Den nye bane er blevet indviet, så nu er det bare at komme i gang. 

Da vi har haft store omkostninger, det sidst år for bueskydningen, er der nu blevet indført delvis brugerbetaling. Dette betyder nu, at man som på flugtskydebanen, skal købe skydekort eller bruge gæstekort, for at benytte faciliteterne. 

Prisen er som følger: 

– Årskort koster 400,- dkk. og det følger kalenderåret. 

– Endags gæstekort koster 50,- dkk. 

Priserne dækker på ingen på de faktiske omkostninger, men det det bidrager til kassen. 

Alle med årskort kan benytte banen på alle ugens dag. 

Hundetræning: 

Forårets hundetræning er nu i fuld gang. Kom du for sent, er de næste hold i foråret alle offentliggjort på vores hjemme side. 

Vi har fået en ekstra træner med i puljen. Hun hedder Philipa, og hun kører lige nu lydighedshold sammen med Sune. 

Vi starter apportering til maj som et nyt tilbud. 

Nyjægergruppen: 

Gruppen, der blev oprettet sidste år, starter nu snart op med torsdagsskydning. 

Første skydedag er torsdag d. 20/4. Herefter er det følgende datoer: 11/5, 25/5, 8/6 og 22/6. 

Der er desuden oprettet et kursus i vildthåndtering for alle medlemmer, men især målrettet for jer nye i faget. (Se næste punkt). Prisen dækker alene kødet, som I får med hjem. 

Kursus i håndtering af klovbærende vildt før, under og efter jagten: 

Dato: 29. april 2023 

Sted: Ellebækvej, 3450 Allerød, HOOJ Flugtskydningsbane 

Pris: DKK 600. Max. 24 kursister. (HOOJ´s medlemmer har fortrinsret) 

Kontakt: Christian Bærentsen 22 18 80 02, cbdk@hotmail.dk 

Hvad handler det om, og hvad er incl. i prisen? 

  1. Viden om hvordan jeg forbereder mig på når jeg skal ud at skyde klovbærende vildt.
  2. Hvad gør jeg når jeg har skudt.
  3. Hvordan får jeg dyret i fryseren. (Hvordan brækker vi dyret, og hvordan skære vi det ud)
  4. ca. 5-6 kg. Dåvildt kød.
  5. Hvad skal jeg bruge af grej.

Program: ca. tider 

10.00 Ankomst. 

10.15 Foredrag om grej (før, under og efter), hygiejne og tips til pre. håndtering. 

10.45 Vi går i gang 

13.00 Afslutning 

Kursisterne deles op i grupper af 5-6 som forlægger en dåhjort. Kødet fordeler gruppen selv. 

Vi griller en pølse undervejs. Kaffe/vand under dagen indgår. 

Medbring det du tror du skal bruge. 

Tilmelding er først bindende når kursusgebyr er indbetalt på konto 9570 12413548.  

Tilmeldingsfrist 12. April 2023. Kursusgebyr bliver ikke tilbagebetalt ved afbud efter 12. april medmindre pladsen kan overtages af en anden. 

 

Knæk og bræk! 

Bestyrelsen