Nyhedsbrev marts 2024

Nyhedsbrev marts 2024 

 

Kære læser. 

Nu har vi fået forår og længere lyse timer, så nu kommer vi rigtigt i gang med flere aktiviteter. 

I dette nyhedsbrev er der en opsamling på generalforsamlingen og bestyrelsens nye sammensætning og fordeling af arbejdsområder. 

Du får ligeledes op opdatering på de igangværende aktiviteter. 

Husk i øvrigt at du skal indløse nyt jagttegn inden d. 1 april. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Det foregår mandag d. 6 maj i huset på skydebanen fra kl. 17:00 til 17:30. 

Eneste punkt på dagsordenen:  

Endelig vedtagelse af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling. (Se referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden www.hooj.dk)  

Ændringerne vedrører forældede vilkår ved indkaldelse til ordinære og ekstra ordinære generalforsamlinger, hvor “fremsendes skriftligt til alle medlemmer” udgår, da det er urealistisk og vil koste en formue for foreningen med de nuværende posttakster. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen d. 20 februar udvidet, så vi nu er 9 medlemmer og 2 suppleanter. 

Vi konstituerede os ved bestyrelsesmødet d. 4 marts, og fordelingen af poster og ansvarsområder ser nu således ud: 

Formand: Christian Bærentsen. 
– Ansvarlig for Naturhuset og arbejde med det politiske i Kreds og Jægerråd. 

Næstformand: Michael Danielsen
– Tegner foreningen/bestyrelsen jævnfører vedtægternes §3.
– Ansvarlig for foreningens almindelige drift, dokumentation samt kommunikation med medlemmer og eksterne aktører og myndighederne.  

Kasserer: Rasmus Klinter
– Ansvarlig for økonomi og drift af flugtskydebanen. 

Bestyrelsesmedlem: Claus B. Pedersen
– Ansvarlig for riffelskydning 

Bestyrelsesmedlem: Martin Damsted
– Ansvarlig for bueskydning 

Bestyrelsesmedlem: Anders Frenk
– Ansvarlig for hundetræning 

Bestyrelsesmedlem: Andreas Larsen
– Ansvarlig for nyjægergruppen 

Bestyrelsesmedlem: Mads Karlsen
– Ansvarlig for flugtskydebanens tekniske anlæg 

Bestyrelsesmedlem: Jimmy Bry
– Ansvarlig for foreningens maskinpark 

Suppleant: Steen Andersen 

Suppleant: Flemming Heegaard 

 

Flugtskydebanen 

Skydningen er nu i gang, og fra d. 2 april bliver der også offentlig skydning om tirsdagen.
Vi har fået 2 ton duer hjem, samt en hel palle med patroner, så vi er helt klar. 

Der lægges også hårdt ud i april. Vi har en belægning på tæt ved 100% af vores skydetid.
Der bliver om tirsdagen skudt hele dagen, med først almindelig åbent om formiddagen efterfulgt af jagtegnselever om eftermiddagen og almindelig åbent om aftenen.
Torsdagene er belagt med jagttegnselever og hver anden torsdag af vores egne nyjægere om aftenen.
Lørdage bliver med almindelig skydning om formiddagen og jagttegnselever om eftermiddagen.
Så der er garanteret en meget stor omsætning i foråret. 

Vi har i vinter haft meget store problemer med vand over det meste af banen, så vi har ikke kunne overholde vores miljøaftale med Allerød Kommune.
Dette ses af begge parter som force majeure. 

Vi er nu i gang med opsamling af lerduer på banen. Dette skulle have været afsluttet inden åbning af banen.
Den er nu tørret så meget ud, så vi kan køre på store områder af banen med vores opsamlermaskine, og de første 4 tons er indsamlet.  

Der er igen kommet gang i opbygning af rampen bag spidsduerne. Dette arbejde har været sat i stå, da vi ikke kunne færdes sikker på den mudrede skråning.  

De mange jagttegnselever tegner godt for fremtiden, da mange af dem melder sig ind i vores forening efterfølgende, når de har fået deres jagttegn. 

 

Nyjægergruppen 

Det forventes at vore nyjægergruppe vokser væsentlig i løbet af foråret.
Dette skyldes især de mange jagttegnselever.
Derfor er vi ved at planlægge nogle arrangementer for gruppen i de næste måneder.
Vi melder ud snarest, når de kommer endelig på plads. 

Nu skal vi i gang med nyjægerskydningen igen. 

Vi skyder følgende torsdage fra kl. 17:00 til 19:00.
11/4, 24/4, 16/5, 30/5, 13/6, 27/6, 08/8, 22/8, 05/9, 19/9, 03/10 og 17/10.
Der er lukket i juni. 

Husk at der tilmelding, til de enkelte skydedage, senest tirsdagen før på sms til Andreas på 23963958 eller mail til nyjaeger@hooj.dk 

 

Hundegruppen 

Nu er hundetræningen startet op, og det første hold er udsolgt. Det tyder på en god sæson. 

Der er ved at blive langt sidste hånd på planlægning af temadage. Disse datoer vil komme på hjemmesiden og i nyhedsbrevet, når det hele er på plads. 

 

Riffelskydning 

Med det nye hold skydeledere, vil I se en større og anderledes bemanding de næste skydninger, da vi skal have lært skydelederne op i hvordan, man åbner og lukker banen. 

Vi har 6 skydedage tilbage på banen her i foråret.
De kan passende bruges til at indskyde din riffel med den nye blyfri ammunition, så du er klar til bukkejagten. 

Der skyder disse søndage fra kl. 10:00 til kl. 14:00.
7/4, 14/4, 5/5, 2/6, 16/6, 23/6 
 

Dette var alt for denne gang. 

På vegne af bestyrelsen 

Michael Danielsen 

Naestformand@hooj.dk