Nyhedsbrev april 2024

Nyhedsbrev april 2024 

 

Kære læser 

Så blev det rigtigt forår og bøgen er sprunget ud.
Der er godt gang i aktiviteterne i foreningen. 

 

Reminder om ekstraordinær generalforsamling. 

Mandag d. 6/5 17:00 til 17:30 på flugtskydebanen.
Eneste punkt på dagsordenen er endelig vedtagelse af vedtægtsændringer omkring kommunikation til medlemmerne. 

Når dette punkt er indført, betyder det, at dette nyhedsbrev og indkaldelser til generalforsamlingen, fremover også vil blive tilsendt alle medlemmer direkte på mail.
Vi vil dog stadig lægge det på hjemmesiden og Facebook, da der er en del læsere uden for medlemskredsen.
Vi vil også fremover sende SMS’er til deltagere på enkeltaktiviteter, hvis der er aflysninger på dagen f.eks. pga. Sygdom. 

 

Flugtskydningsbanen. 

Der er kommet rigtigt gang i skydebanen.
Grundet problemer med støjklager på Langstrup Flugtskydebane, er der ud over vores egne skytter, kommet et større rykind af skytter derfra.
Det har dog mest kunne mærkes på p-arealet og vores omsætning.
Det kører stadigvæk ganske flydende ved standpladserne. Der forekommer kun kort ventetid.
Vi vil dog opfordre til, at man ikke skyder mere end 4 personer ad gangen. 

Det store aktivitetsniveau har givet lidt luksusudfordringer.
Vi har allerede brugt alle de lerduer, som blev leveret inden åbningen for 1½ måned siden.
Så vi har nu fået 4 paller mere, for at kunne klare de næste måneder.
Der er desuden solgt en halv palle kaliber 12 ammunition, samt hele lageret af kaliber 20. (Vi har fået friske forsyninger af kaliber 20, så vi kan levere igen.)
Og ikke mindst har vi fået solgt hele lageret af Marsbar.  (Der er bestilt flere)   

Vi har nu udvidet p-arealet endnu en gang, så der er plads til alle bilerne.
Der var især en udfordring, når der er jagttegnselever til afstandsbedømmelse, samtidig med at der er offentlig skydning. Men nu er der plads til alle. 

Det har ikke været nogen hemmelighed, at vi har kæmpet med vand på banen.
Det er næsten væk nu. Dog har vi stadig et område, som vi ikke kan køre på endnu. Derfor er vi stadig lidt bagud med opsamlingen. 

Området, vi klipper ned med maskinerne, er nu udvidet, da vi har fundet haglskåle på et stykke jord, hvor vi ikke havde forventet det.
Den sidste måned har vi manuelt samlet 7 murerbaljer fulde af haglskåle på stykket. Fremover vil dette også kunne opsamles med vores maskine.  

 

Riffelskydning. 

Vi har fået rigtig positiv feedback på denne aktivitet. Deltagerantallet er støt stigende fra gang til gang.
Der er uddannet en gruppe nye skydeledere, så vi nu er flere, der kan have vagten på banen. Dette aflaster de få, der har drevet det indtil nu.
Vi har også fået mere indsigt i banernes ekstra funktioner, så vi nu kan lave lidt forskellig skydninger ved brug af bevægelige mål. Dette er virkeligt godt, når der skal læres at repetere. 

Vi arbejder på, at få flere skydetider til næste år, så vi kan får mere flow på banen, samt mulighed for at afholde kurser. 

 

Hundetræning. 

Som skrevet i tidligere nyhedsbreve, vil hundegruppen afholde nogle temadage/workshops i løbet af året. Nu er det første på plads. 

Den 29 maj afholdes første workshop:
Apportering – problemløsning. 

Det henvender sig til apporterende jagthunde med udfordring i apporteringen. 

Må du erkende, at dig og din hund har plads til forbedring, så læs mere om temadagen på www.hooj.dk/hundetraening. 

 

Førstehjælpskursus. 

Lørdag d. 25/5 afholder vi et førstehjælpskursus i samarbejde med DJ. 

Det er et kursus i grundlæggende førstehjælp. Men i forhold til andre førstehjælpskurser, har dette kursus mere fokus på hjælp og selvhjælp ved skader ude i naturen.
Det vil sige, at når der er langt til nærmeste by eller vej. 

Kurset er fra kl. 09:00 til kl. 16:00 og foregår på vores skydebane.
Der er plads til maksimalt 12 deltagere, hvoraf de 3 allerede er reserveret til nogle af vores skydeinstruktører. De øvrige pladser fordeles efter først til mølle-princippet. 

Der er fuld forplejning under kurset, og det er gratis at deltage. (Kurset finansieres af TRYK Fonden). 

Tilmelding skal ske til naestformand@hooj.dk. Der skal oplyses fulde navn, DJ’s medlems nr., Fødselsdato og mobil nr. 

Du skal regne med, at vi er en del ude i terrænet. Så påklædningen skal være derefter. 

 

Dette var alt for denne gang. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Michael Danielsen 

Naestformand@hooj.dk