Nyhedsbrev for januar 2023

Nyhedsbrev for januar 2023 

 

Kære medlemmer. 

Håber I alle er kommet godt ind i det nye år. 

Selv om I ikke har hørt meget fra bestyrelsen, betyder det ikke, at der ikke sker noget i foreningen. Vi er godt i gang med planlægningen af foråret, og dette nyhedsbrev indeholder derfor en masse information med datoer. 

Generalforsamling: 

Det er nu tid for vores årlige generalforsamling. 

Den bliver afholdt d. 21/2-2023 kl. 19:00 i HOOJ-huset på Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst.
Dagsordnen er ifølge vedtægterne. 

 1. Valg af dirigent. 
 1. Formandens beretning. 
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse. 
 1. Indkomne forslag. 
 1. Fastsættelse af kontingent. 
 1. Valg 
 1. Bestyrelsesmedlemmer.
 2. Bestyrelsessuppleanter.
 1. c. 2 revisorer. 
 1. d. 1 revisorsuppleant. 
 1. Eventuelt.        

Der vil være kaffe , øl og vand.  

Mød trygt op. (Der allerede flere kandidater til bestyrelsen.) 

Hundetræning: 

Som I har kunne læse i tidligere nyhedsbreve, har der været meget stor tilslutning til vores hundehold. Da der har været flere tilmeldinger, end der var plads til, udbyder vi nu flere hold. Vi har også suppleret med en træner, så vi kan køre flere hold samtidig. Så hermed et stort velkommen til Philipa. 

Der er nu planlagt følgende i foråret:  

Hold 1. Hvalpemotivering/Unghund (Starter tidligst): Onsdage 1/3, 15/3, 29/3, 12/4 og 26/4.  

Træner: Sune. Maks. 8 deltagere. Pris 575,- kr. 

Hold 2. Lydighed (Starter senest): Onsdage 1/3, 15/3, 29/3, 12/4 og 26/4.  

Træner: Sune. Maks. 8 deltagere. Pris 575,- kr. 

Hold 3. Lydighed (Starter tidligst): Mandage 6/3, 13/3, 20/3, 27/3.  

Træner: Philipa. Maks. 8 deltagere. Pris 475,- kr. 

Hold 4. Lydighed (Starter senest): Mandage 6/3, 13/3, 20/3, 27/3.  

Træner: Philipa. Maks. 8 deltagere. Pris 475,- kr. 

Hold 5. Apportering 1 (Starter tidligst): Onsdage 10/5, 24/5, 7/6, 21/6 og 28/6. 

Træner: Sune. Maks. 5 deltagere. Pris 575,- kr. 

Hold 6. Apportering 1 (Starter senest): Onsdage 10/5, 24/5, 7/6, 21/6 og 28/6.  

Træner: Sune. Maks. 5 deltagere. Pris 575,- kr. 

Tidspunkt på dagene kommer senere. 

Der er tilmelding ved betaling, og det skal senest ske mandag ugen før holdstart.  

Beløbet indsættes på foreningens konto: 3170-3171564921. (Der skal stå navn, tlf. Nr. Og hvilket hold.
Husk! Deltagelse kræver at hunden er fuldt vaccineret. 

Flugtskydning. 

Banen åbner for lørdagsskydning d. 18/3 kl. 09:00 til 13:00. 

Vi begynder på tirsdagskydning d. 4/4 kl. 09:00 til 13:00 og 17:00 til 20:00. 

Banen er lukket på helligdage og dage, der ligger op ad helligdage. 

Dette betyder at banen er lukket 

 • d. 1/4. (Lørdag før Palme søndag) 
 • d. 6/4. (Skærtorsdag) 
 • d. 8/4. (Påskedag) 
 • d. 4/5. (torsdag før Store Bededag) 
 • d. 18/5. (Kristi himmelfart) 
 • d. 27/5 (Lørdag før Pinse) 

Arbejdsdage i foråret: 

Vi har planlagt 2 arbejdsdag i foråret. De ligger søndag d. 26/3 og søndag d. 30/4. 

Den første skal bl.a. bruges til gennemgang og reparation af husene til kastemaskinerne, så vi er klar til åbningen. 

Bueskydning: 

Der er både godt og mindre godt for bueskytterne. 

Der er bygget et halvtag til skiverne, så vi ikke længere skal slæbe skiverne frem og tilbage ved træning. Det gør det nemmere og hurtigere hvis man lige vil have en hurtig træning. 

Vi skal have flyttet 3D banen efter krav fra forsvaret. Vi har kunne konstatere, at hvis man rammer forbi målet og strejfer trådhegnet, kan pilen blive sendt over volden og ind på riffelbanen. Dette er nu sket 4 gange, så banen skal flyttes. 

 

Det var alt for nu. Vi ses forhåbentlig til generalforsamlingen eller på banen. 

På vegne af bestyrelsen. 

Michael