Nyhedsbrev for december 2022 

Kære medlemmer. 

Så er der den sidste spam fra bestyrelsen i år. Dette er egentlig mere et tilbageblik end et nyhedsbrev. 

Alle aktiviteter er efterhånden lukket ned i foreningen, så julefreden er ved at sænke sig.   

Her hvor vi er ved at afrunde det gamle år, kan vi se tilbage på et år med en næsten helt ny bestyrelse, hvor vi har gjort alt, hvad vi har kunne for at få liv i foreningen igen. 

Jeg vil her opsummere lidt af det, der er sket. 

Vi startede med at lave en visionsplan i bestyrelsen, så alle medlemmer kunne se, hvad vi sigtede imod. Synlighed og visioner er vigtige i en forening som vores. 

Den så således ud: 

Vi skal have genskabt en aktiv forening, der er et godt sted at være, og som tiltrækker nye 

medlemmer samt fastholder eksisterende medlemmer. 

Det skal være et hyggeligt samlingspunkt med en masse aktiviteter og mere aktive medlemmer. 

 

Vores målsætning var: 

– Flere aktive medlemmer.  

Det går stille og roligt fremad. Vi stiger i medlemstal, og det er aktive mennesker, der kommer til. 

– Fastholdelse af eksisterende medlemmer.  

Der er kommet “en prop i hullet”. Vi mister næsten ingen medlemmer mere. Der forsvandt nogle lige efter generalforsamlingen, men nu er medlemstallet for opadgående. 

– Flere aktive dage i foreningen, så vi udnytter vores rigtige gode faciliter bedre.  

Der er gang i foreningen 5 af ugens dage. Det er kun fredag og søndag, det står lidt stille. Dog er bueskytterne også aktive på nogle af disse dage.  

Hooj-huset er ikke rigtigt i brug længere, så der er stadig et potentiale for flere aktiviteter 

– Flere arbejdsdage, som inddrager medlemmerne.  

Her er kommet lidt flere med, men der er stadig plads til forbedring. 

Det skal være en aktiv forening!  

Det er vi blevet. 

Hvordan ville vi opnå dette: 

– Til en start skal der ryddes op i gamle sager, så vi kan starte helt forfra, uden at skele til gamle konflikter og negative holdninger.  

Dette har vi haft meget fokus på. Vi har brugt en del tid på at lytte til nogle af de utilfredse, der også var konstruktive i deres kritik. Det er blandet savn af specifikke aktiviteter, og bedre information til alle medlemmerne, der har været talt om. 

– Der skal være en aktiv bestyrelse og et højt informationsniveau til medlemmerne. 

Det kan kun siges at være opfyldt. Vi har holdt bestyrelsesmøder en gang om måneden undtagen juli og december. Medlemmerne af bestyrelsen har været aktive i næsten alle aktiviteter i foreningen. Vi har forsøgt at fremgå med det gode eksempel, og har vist vejen frem. Der er nogle enkelte bestyrelsesmedlemmer, der ikke har været aktive, og de trækker sig nok ved næste generalforsamling. Ellers har vi haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, og vi supplerer hinanden godt. 

Informationsniveauet er højnet rigtig meget. Vi sender nyhedsbrev ud hver måned, og både hjemmesiden og de 2 Facebook grupper bliver opdateret ofte. Der er blevet lagt information i forbundets blad Jæger, så selv de især ældre medlemmer, der har problemer med internettet, kan se hvad vi har af kommende aktiviteter. Selvfølgelig kan vi altid blive bedre, så hvis du har et forslag, så send det til undertegnet 

– Vi vil skabe mange flere aktiviteter som f.eks. kan være hundetræning, regulering, foreningsjagter, nyjæger gruppe, kurser, foredrag og hvad der ellers er stemning for i foreningen. 

Her har der været rigtig travlt.  

Hundetræningen er kommet i gang igen med stor tilslutning. Sune og Caroline gør et rigtigt godt arbejde. Programmet for næste år, er ikke nået at blive lavet endnu, men det er på trapperne. 

Knivgruppen er kommet i gang igen. Lokalet på skolen er endelig blevet færdigrenoveret, og de er rykket ind på plads. 

Nyjægergruppen er kommet i gang, og har fået en stor tilslutning. Der har været et ønske om at fortsætte torsdagsskydningerne for gruppen til næste år, så det gør vi. Der er blevet afholdt nyjægerjagter i indeværende jagtsæson, og vi vil tilbyde det samme i 2023. 

Bueskydningsgruppen er meget aktiv, og der kommer stadig flere skytter til. Der er dog kapacitet til mange flere. Vi kan nu tilbyde instruktion for både compound og recurvebuer. 

Hornblæserne har desværre ikke været nogen succes. Gruppen er gået helt i står, og vi mangler en ny tovholder til at genstarte gruppen. Så er det noget, du har lyst til, så hører vi gerne fra dig. 

-Flugtskydegruppen kører rigtigt godt. Der er sammenhold og godt samarbejde. Dette er tydeligt på antallet af aktive skytter, og det arbejde, der bliver lavet på banen. Vi blev nød til at udvide P-arealet, da der simpelthen ikke er plads til alle biler på de gode dage.  

Der er lagt et stort arbejde i at få området til at fremstå pænt og ordentligt, og på at får opbygget er indbydende positivt miljø, så man altid føler sig velkommen. 

Miljøgodkendelsen til skydebanen er nu så langt, at jeg får det foreløbige udkast til godkendelse i januar måned. Dette omfatter nu også vilkårene i den kommende vejledning fra miljøstyrelsen. 

Husk at fra nu af, er 28g patroner forbudt på banen. 

– Vi vil uddelegere ansvarsområder til aktive grupper med egen styring og budget. Disse skal indrapportere til bestyrelsen månedligt. 

Dette er et ønske for fremtiden, men har ikke rigtig været aktuelt i indeværende år, da der er bestyrelsesmedlemmer involveret i de fleste grupper. Kommunikationen har været god, og ved bestyrelsesmødet i november, var der inviteret repræsentanter fra alle grupperne, så vi kunne debattere det, som vi har gjort, og hvad vi kan forbedre til næste år. 

Konklusion

At vi i bestyrelsen selv syntes, at det efterhånden kører godt, betyder ikke at det ikke kan blive endnu bedre. Vi har mange ambitioner for foreningen endnu., og der er altid plads til forbedringer.  

Hvis du sidder med forslag til ny aktiviteter eller forbedringer, er du altid velkommen til at henvende dig.  

Til sidst vil jeg, på bestyrelsens vegne, ønske alle jer og jeres familier  

En rigtig god jul og et godt nytår. 

Vi ses i 2023.