Nyhedsbrev november 2022

Kære medlemmer. 

Så er der lidt læsestof fra bestyrelsen. 

Generalforsamling: 

I får allerede nu tid og sted for vores årlige generalforsamling, så I kan skrive det i kalenderen. 

Den bliver afholdt d. 21/2-2023 i HOOJ-huset på Enghave 38, 2960 Rungsted Kyst.
Dagsordnen er ifølge vedtægterne. 

Skydetider og bane lukning: 

Nu har mørket sænket sig over landet, og det betyder, at det nu er for mørkt til aftenskydning. 

Så allerede fra næste uge af, skyder vi kun tirsdage og lørdage fra kl. 09:00 til kl. 13:00. 

Sidste skydning bliver lørdag d. 3/12, hvor der vil være lidt julehygge med gløgg og æbleskiver. (Bemærk vores nye alkoholpolitik længere ned i nyhedsbrevet) 

Generelt om skydebanen: 

  • Her kommer først det positive.  

Der er nu kommet lys på parkeringsarealet ved tutten.
Martin har været flittig og har både monteret en kraftig led-lampe på gavlen af huset, og har færdiggjort strømmen på bagsiden. Nu er der også lys og stikkontakter ved maskinerne i laden. 

Der har været så stor aktivitet på skydebanen, at vi faktisk har måtte udvide parkeringsarealet, da der simpelthen ikke var pladser nok ved især tirsdags aftenskydningerne. 

Den store aktivitet kan også ses på brug af lerduer og ammunition. Vi har fået lerduer hjem 2 gange her i efteråret, og vi skal nok få kørt lageret helt i bund, inden vi lukker.
Den store palle med ammunition, vi har købt, svinder også hurtigt ind. Vi har derfor allerede købt en palle mere, der står på forhandlerens lager klar til levering, når vi siger til.  

  • Så til det lidt mere kedelige. 

Miljøstyrelsen har lavet en ny vejledning omkring miljøgodkendelser på alle flugtskydebaner i Danmark. Denne ventes at blive implementeret i løbet af 2023. 

  • Hvad betyder det så ud for os? 

Vi fik i foråret målt støjniveauet på vores bane, og vi opfylder støjkravende. 
Det betyder praktisk, hvis vi kun benytter den samme patron, som den vi testede med, samt andre, der ligger på samme støjniveau som denne eller lavere, skal vi ikke have en ny miljøgodkendelse.  

Hvis dette accepteres, vil det i praksis betyde, at der vil blive lavet en liste til tutten med godkende patroner, og at man så skal fremvise sine patroner samtid med visning af jagttegn.  

Ny alkoholpolitik: 

I november nummeret af Jæger, har DJ taget emnet om alkohol og skydning op.
Dette har fået bestyrelsen i Hooj til at vedtage en ny politik på området, der lægger sig op ad DJ’s. 

Denne politik gælder alle aktiviteter med våben i foreningen, og er især møntet på skydebanen. 

-På skydebanen må der ikke indtages drikke med over 6.0% Alkohol, med undtagelse af specielle arrangementer godkendt af bestyrelsen. (Sommerfest, julefrokost O. Lign.)  

-Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol inden eller under skydning. 

-Der må maksimalt indtages 2 genstande efter endt skydning. 

-Instruktører, banevagter og tutvagter har forbud mod indtagelse af alkohol i hele vagtperioden. 

Overtrædelse af ovennævnte regler medfører bortvisning fra banen.
Gentagelses tilfælde medfører permanent adgangsforbud. 

Hundetræning: 

I skrivende stund er årets sidste hold ved at være afsluttet. 

Der har været stor tilslutning til de afviklede hold, og der er allerede efterspørgsel på nye. 

Sune og undertegnet vil inden jul komme med et program for foråret. Her vil vi også at lave apporteringshold, som har været meget efterspurgt. 

Knæk og bræk! 

Michael