Medlemskab af foreningen

Medlemskab af Hørsholm & Omegns Jagtforening er dit adgangskort til et bredt udvalg af aktiviteter – alle med udgangspunkt i vores interesse for naturen og for jagten.

Du kan her på vores website få god information om foreningen, vores holdninger og aktiviteter. Nedenfor finder du lidt praktisk information om det at blive og være medlem af vores forening. Vi ser frem til at høre fra dig!

Medlemskabet

Som medlem af Hørsholm & Omegns Jagtforening, er man samtidig automatisk medlem af Danmarks Jægerforbund, dette uden at kontingentet af den grund bliver større. Danmarks Jægerforbund opkræver et samlet kontingent, som dækker kontingent til Hørsholm & Omegns Jagtforening samt kontingent til Danmarks Jægerforbund. Hørsholm & Omegns Jagtforening optager følgende medlemskategorier og årskontingenter gældende for kalenderåret 2014:

  • Ordinært medlem: Kr. 951,00 (beløbet indbefatter det af DJ besluttede tilskud til naturfonden på kr. 20,00) Den lokalforening man er “hovedmedlem” i. Man modtager bladet Jæger samt foreningens medlemsblad.
  • Juniormedlem: Kr. 258,00 Fra år 0 til de fyldte 15 år, kan man være juniormedlem. Man modtager ikke bladet Jæger.   Det år man fylder 16 år, bliver man overført til ungdomsmedlem og modtager så også bladet Jæger og foreningens medlemsblad.
  • Ungdomsmedlem: Kr. 576,00 Indtil det fyldte 25. år, kan man være ungdomsmedlem. Det år man fylder 26 år, bliver man automatisk ordinært medlem. Man modtager bladet Jæger samt foreningens medlemsblad.
  • Senior medlem: Kr. 653,00 Medlemmer der er født før 1948, kan blive seniormedlem. Man modtager bladet Jæger samt foreningens medlemsblad.
  • Husstandsmedlem: Kr. 506,00 Personer i samme husstand, kan blive husstandsmedlem. Man modtager ikke bladet Jæger eller foreningens medlemsblad.
  • Ekstraordinært medlem: Kr. 251,00 Man kan blive ekstraordinært medlem i en anden forening, med samme rettigheder som øvrige medlemmer. Man skal have sit hovedmedlemskab i en anden lokalforening (DJ). Man modtager foreningens medlemsblad.
  • Kursistmedlem:  Kr. 0,00 Jagttegnselever kan det 1. år blive medlem på særlige vilkår. Man modtager bladet Jæger. Foreningens medlemsblad skal hentes elektronisk på hjemmesiden. Kursistmedlemmer indmeldes ved at tage kontakt til jagttegnslæreren i HOOJ.
  • Direkte medlemskab af Danmarks Jægerforbund:  Kr. 878,00 Man er direkte medlem af DJ, og får derved ikke lokalforeningsblad. Ønskes denne medlemsform skal man tage direkte kontakt til Danmarks Jægerforbund. Man modtager bladet Jæger.
  • Medlem uden Jagttegn: Kr. 102,00 Du kan tegne medlemskab/støttemedlemsskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller hvis det er mindst 10 år siden, du sidst har indløst dit jagttegn. Du skal i forbindelse med indmeldelsen udfylde en tro- og loveerklæring om, at du ikke er jagttegnsberettiget. Kontakt den jagtforening, som du ønsker medlemskab af, og de vil sørge for indmeldelse samt tro- og loveerklæring.Med dette medlemskab har du kun adgang til vedtægts­regulerede møder uden stemmeret og aktiviteter i den lokale jagtforening. Medlemskabet giver ikke ret til medlemsblad.

Information til medlemmerne

Informationer til medlemmerne er at finde her på vores website og på vores Facebook side. Som medlem af Hørsholm & Omegns Jagtforening, vil man herudover også modtage Danmark Jægerforbund’s blad “Jæger” 11 gange årligt.

Aktiviteter

Som medlem af Hørsholm & Omegns Jagtforening har man ret til at deltage i alle de aktiviteter som foreningen tilbyder sine medlemmer, herudover har medlemmerne desuden ret til at deltage i de aktiviteter, stævner, mesterskaber m.m., som Danmarks Jægerforbund tilbyder sine medlemmer. Hørsholm & Omegns Jagtforening har valgt at føre en familievenlig politik, en familiepolitik som siger, “medlemmer er velkomne til, at tage familien med til diverse arrangementer”. En stor del af foreningens aktiviteter/arrangementer er bevidst “skruet” sammen så de dækker denne politik.

Indmeldelse

Du bliver medlem af foreningen ved at udfylde denne formular. Du vil så blive kontaktet af vores medlemsansvarlige. BEMÆRK venligst, såfremt du allerede har indmeldt dig som kursistmedlem via dit jagttegnskursus, skal du IKKE indmelde dig her også. Det vil resultere i dobbelt opkrævning.