Nyhedsbrev april 2022

Kære medlemmer. Selv om der har været lidt stille på Facebook, betyder det ikke, at der ikke sker noget. Først og fremmest har der været meget travlt ud på skydebanen, for at gøre klar til åbningen. Desuden har vi brugt en del tid på planlægning, dialog med kommunen, indkøb at værktøj og materiel samt oprydning. …

Read more

Nyhedsbrev marts 2022

Kære medlemmer. Nu er bestyrelsen i fuld gang. Vi vil genoptage nyhedsbrev fra foreningen, så alle er informeret om hvad der sker. -Der er efterspurgt et referat fra generalforsamlingen, og dette bliver tilgængeligt mens dette nyhedsbrev bliver lagt op. -Der er stadig udfordringer med hjemmesiden, og dette betyder at den snarest bliver ryddet for uaktuel …

Read more

Formandens beretning 2022

Formandens beretning HOOJ 2021 Det er jo et halvt år siden at vi sidst havde generalforsamling og også den forgangne periode har været voldsomt præget af Corona. Bestyrelsen har på baggrund af dette valgt at fokusere på de aktiviteter som der var hænder til. Flugtskydningsbanen har været åben i hele efteråret, tirsdag og lørdag. Der …

Read more

Referat Generalforsamling 2022

Hooj Generalforsamling 2022   Dato 22/02 2022   Start kl 19   Fremmødte til Forsamlingen 22     Velkomst ved formand   Valg af dirigent. Rasmus Klinder   Valg af referent Jacob Bærentsen   Formandens beretning. Christian Bærentsen   Spørgsmål til beretning: ingen spørgsmål   Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse.   Spørgsmål: …

Read more