Forfatter: Admin

Skydebanen Åbner

Kære Medlemmer Flugtskydningsbanen åbner på lørdag den 28. august 2021. Åbningstiden er 9.00 – 13.00. Fremadrettet vil der være åbent tirsdag 9.00 -21.00 og lørdag 9.00 – 13.00, hvis der kan findes vagtpersonale, Endelig åbningsplan, for de næste måneder vil fremgå, af kalenderen på hjemmesiden og Facebook i løbet af næste uge. Vi takker hermed …

Read more

Bueskydning

Bue fusions snak den 24/7-2021 🏹     Kære medlemmer i kreds 7     I inviteres til en hyggelig, konstruktiv snak og information om en mulig kommende fusion af FADB (foreningen af danske buejægere)og Danmarks jægerforbundet.   Vi vil bl.a. fortælle om, hvilke muligheder der måtte være ved en fusion. Hvad den vil gøre ved …

Read more

Flugtskydning

Kære medlemmer Vi har fortsat en god dialog med Allerød kommune og vi forventer at der kommer en afklaring snart. Pt. arbejdes der på at vi kan skyde hele tirsdag og lørdag formiddag. Følgende dage er tidligere aftalt med kommune. Der vil senere komme klar besked om der vil være skydning. August måned dato dag …

Read more

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Hørsholm og Omegns Jagtforening tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i HOOJ huset, Enghave 38. 2960 Rungsted Kyst. Dagsorden iht. vedtægterne. Der holdes hele tiden øje med Covid-19 situationen og generalforsamlingen kan blive aflyst grundet forsamlingsudfordringer. Følg med på siden for evt. aflysning. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Read more

Flugtskydning

Allerød kommune er nu i gang med at sagsbehandle vort forslag til snarlig åbning. I første omgang håber vi at det bliver muligt at skyde tirsdag og lørdag. Herefter skal der laves yderligere lydmålinger for at konstatere om vi kan overholde den nugældende miljøgodkendelse. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Read more

Flugtskydningsbanen

Flugtskydning orientering På baggrund af en klage fra en beboer i Allerød, har kommunen nærlæst vores miljøgodkendelse og desværre givet klager ret. Sagen drejer sig om at skydepladsen, i henhold til miljøgodkendelsen, skal være 3m fra åbningen i husene. Dette overholder vi ikke og med ståsted 3m fra åbningen kan der ikke skydes. Derfor er …

Read more

Hørsholm & Omegns Jagtforenings Generalforsamling d. 29. Marts 2021 er Aflyst

Hørsholm & Omegns Jagtforenings Generalforsamling d. 29. Marts 2021 er Aflyst Selvom situationen tegner bedre nu hvor covid-19 vaccinationerne skrider frem, og der er åbnet delvis op for udendørsaktiviteter i idrætsforeninger, så er der stadig et forsamlingsforbud for indendørs aktiviteter gældende som minimum til d. 5. april. Dette gælder også for generalforsamlinger. Der annonceres en …

Read more