Nyhedsbrev for november 2023

Kære læser. 

Så kom vinteren, og vi er i gang med at drosle ned på aktiviteterne i foreningen.
Og så alligevel ikke.
Vi har en masse projekter i gang, der skal udføres i løbet af vinteren. 

Generalforsamling. 

Foreningen holder generalforsamling i februar, og derfor varsles denne allerede nu. 

Det foregår d. 20/2 kl. 19:00 i Hooj huset, Enghave 38 i Rungsted.
Dagsorden er efter vedtægterne, der kan læses på vores hjemmeside Hooj.dk. 

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftlig være formanden i hænde senest d. 12/2. 

Har du økonomiske udestående med foreningen, bedes dette fremlægges for kassereren senest d. 1/1, så regnskabet kan afsluttes.  

Bestyrelsen varsler allerede et forslag til ændring af vedtægternes §4.
I denne står: 

“Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden, ske ved meddelelse i DJ`s medlemsblad, foreningens medlemsblad, eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.” 

Denne del ønskes ændret, da den er blevet overhalet af udviklingen. 

-For det første overvejer DJ at droppe januar nummeret som blad, og desuden har fjernelse af foreningstillægget gjort, at er der slet ikke plads i bladet, til at vi kan have dagsordenen med. 

-For det andet har foreningen ikke et medlemsblad længere, og har ikke haft det i mange år. 

-For det tredje er det meget dyrt at udsende en skriftlig meddelelse til medlemmerne i brevform. 

Vi foreslår derfor følgende ordlyd: 

“Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal, med angivelse af dagsorden, ske via hjemmesiden, nyhedsbrev og på sociale medier, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldense skal ligeledes ske på DJ’s Hjemmeside og hvis muligt i DJ’s medlemsblad” 

Denne rettelse giver en mere fremadrettet fleksibilitet. 

Flugtskudebanen.  

Nu nærmer vi os sidste skydedag. Det er d.9/12. 

Kom og få en hyggelig formiddag i godt selskab.
Der vil være gløgg og æbleskiver til de fremmødte. (Selvfølgelig først efter at I har skudt, så vi overholder foreningens alkoholpolitik.) 

Vi har som vanlig åbent fra kl. 9:00 til kl. 13:00. 

Under vinterlukningen vil vi, hvis vejret tillader det, bygge et nyt kastemaskine hus på bagdue-standpladsen.
Vi har opgivet at få den gamle lift til at virke, så denne fjernes, og vi laver det nye hus på siden af skydehuset ned mod åen. Duen vil så være en standart due, som flyver skråt bagfra mod højre. (Lidt som en spejlvendt Battue, blot med en større due). 

Et andet vinterprojekt er at bygge en komplet rampe til opsamling af spidsduer. Vores lille prototype på skråningen, har vist at princippet fungerer fint. Så nu skal der bare findes tid og mandskab til udførelsen. 

Vi er desværre også bagud med opsamling af lerduer og haglskåle.
Vejret har ikke just været med os. Først stod banen under vand, så vi ikke kunne køre med maskinen, og nu er de frosset fast, så maskinen ikke kan samle dem op.  

Nyjægergruppen. 

Gruppen fortsætter støt med at vokse.
Flere og flere har fået haglprøven i hus, og er derfor klar til deres første jagt. 

Vi skaffer løbene mulighed med forskellige konsortier. Disse jagter meldes ud via SMS, og tilmelding er først til mølle.
Desværre er det ofte med ret kort varsel, da det mest er afbudspladser, vi får tilbudt.  

I det ene konsortium har en jagtleder fra vores forening, så vi prøver at bruge tid lige efter jagten, til at vise, hvordan dyrene forberedes til “gryden”.  

Buegruppen. 

Vi ser stadig en stigning af bueskytter i foreningen, så det kører rigtigt godt. 

Der er indkøbt nye 3D dyr, så der er flere mål i terrænet.
Vi har nedlagt standplads nr. 1, da den ikke har kunne bruges i en meget lang periode. Der er meget sumpet og området står ofte under vand.
Indtil videre fastholdes numrene på de øvrige standpladser, da det kræver en ny politigodkendelse at ændre på dem.
Dette vil eventuelt kunne ske i forbindelse med godkendelsen af den nye kastemaskine på flugtskydebanen, da politiet så kommer ud til inspektion alligevel. 

 

Dette var alt for denne måned. 

Knæk & bræk. 

Michael
(På vegne af bestyrelsen)