Nyhedsbrev december 2023 

 

Kære læser. 

Nu går året snart på hæld og julefreden sænker sig over landet.
Vi kan se tilbage på et år med stigende aktiviteter i foreningen og en masse nye medlemmer. 

Det er et år, hvor der er sket rigtig meget, og vi har som bestyrelse haft rigtigt travlt. 

Vi vil gøre alt for at den gode udvikling fortsætter i de næste år. 

 

Riffelskydning. 

Nu kan vi også tilbyde riffelskydning hos HOOJ. 

I det nye år kan vi skyde med riffel på forsvarets skydebane ved Sjælsø. Dvs. Banerne ved siden af vores flugtskydningsbane.  

Første skydning er allerede søndag d. 14/1. 

Det er et super anlæg, hvor vi kan skyde 50, 100 og 200m på samme bane. Der er elektronisk markering med frit valg af 8 forskellige skiver på hver standplads.
Vi kan lave indskydning af jagtammunition på specielle skiver. Der er bukkeskiver og løbende vild på op til 60km/t.  

Vi starter altid på 100m, og ændre så afstanden og mål i løbet af dagen. Så vil du lave indskydning på 100m, så kom før kl. 12. 

Alt dette kan du få adgang til for blot 50kr. Pr. Gang. Går du helt “skyde amok”, koster det 75kr. Ved 100 skud og derover. 

Betaling sker på selve banen med MobilePay. 

Der kan skydes fra kl.10 til kl.15. 

Datoerne vi skyder, er meget spredte, da vi har sidste prioritet i forhold til forsvaret, hjemmeværnet og politiet. 

Det forgår følgende søndage: 

14/1, 11/2, 18/2, 7/4, 14/4, 5/5, 12/5, 2/6, 16/6, 23/6, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 13/10, 3/11, 17/11 og 1/12. 

Vi er ved at bygge en Tutvogn, så vi kan tilbyde kaffe og sælge sodavand. Vi kommer ikke til at sælge ammunition, da der er alt for mange typer, så det vil være et alt for stort arbejde.  

Eventuelle spørgsmål rettes til vores riffel ansvarlige Claus på tlf. +45 28 30 44 07 

Riffelinstruktør, Skydeleder og banevagt til riffel. 

Da vi nu starter riffelskydning op, vil vi prøve at se, om vi kan få nogle flere til at hjælpe med afviklingen. 

Er du allerede uddannet riffelinstruktør, og vil tage nogle enkelte vagter, hører vi meget gerne fra dig.  

Har du bare lyst til at hjælpe men ikke er instruktør, så har vi et rigtigt godt tilbud til dig. 

Sammen med Danmarks Jægerforbund afholder vi et kursus fredag d. 23/2 kl. 15-22, hvor du kan blive uddannet skydeleder på riffel. 

Det er helt gratis at deltage, hvis du til gengæld tager mindst 3 vagter i løbet af året. 

Som skydeleder kan du stå for selve afviklingen af skydningen på banen. der vil altid være mindst 2 skydeledere på vagt til hver enkelt skydedag. 

Selve kurset afholdes i huset på vores skydebane, og der vil være forplejning i løbet af aftenen. 

Er du interesseret, skal du hurtigst muligt kontakte undertegnet på 41126853. Der er kun 10 pladser, og disse bliver også udbudt til de øvrige foreninger. Så du skal være hurtig! De første 4 pladser er allerede taget. 

 

Generalforsamling. 

Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, holder Foreningen generalforsamling i februar.
Vi kan ikke være helt sikre på at overholde vedtægterne, da vi ikke kan få indkaldelsen med i januar-nummeret af bladet Jæger.
Så da det først kommer med i bladet i februar, kan der ikke garanteres at alle får indkaldelsen med de 14 dages varsel, der står i vedtægterne. Det afhænger af PostNord. 

Generalforsamlingen foregår d. 20/2 kl. 19:00 i Hooj huset, Enghave 38 i Rungsted.
Dagsorden er efter vedtægterne, der kan læses på vores hjemmeside Hooj.dk. 

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftlig være formanden i hænde senest d. 12/2. 

Har du økonomiske udestående med foreningen, bedes dette fremlægges for kassereren senest d. 1/1, så regnskabet kan afsluttes. 

 

Hermed er der så bare tilbage at ønske alle læserne en Rigtig god Jul og et godt Nytår. 

Vi ses i det nye år! 

 

Knæk & bræk. 

Michael
(På vegne af bestyrelsen)