Nyhedsbrev januar 2024

Kære læser. 

Så blev det tid til årets første nyhedsbrev. 

Jagtsæsonen er slut, og jeg håber det har været en succes for alle. 

Vi er så småt i gang med nogle af aktiviteterne i foreningen, og er ved at lave forberedelser til de øvrige.  

 

Generalforsamling. 

Vi afholder Foreningens generalforsamling i februar.
Det foregår d. 20/2 kl. 19:00 i Hooj huset, Enghave 38 i Rungsted.
Dagsorden er i følge vedtægterne, der kan læses på vores hjemmeside Hooj.dk. 

Du kan roligt møde frem, da du ikke risikerer at blive presset til en bestyrelsespost.
Alle fra bestyrelsen, der er på valg, genopstiller.  

Som skrevet i tidligere nyhedsbrev stiller bestyrelsen med forslag til ændring af vores vedtægter. Det et forslag til ændring af vedtægternes §4.
I denne står: 

“Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden, ske ved meddelelse i DJ`s medlemsblad, foreningens medlemsblad, eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.” 

Vi ønsker en ændring mere længere nede i §4. Her står der: 

“Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig til medlemmerne, med mindst 8 dages varsel.” 

Motivet for ændringerne er ikke at ændre på tidsfristerne, men at gøre vedtægterne mere tidssvarende.
Da vi ikke sender nyhedsbrev eller medlemsblad ud til medlemmerne længere, skal der henvises til hjemmeside og facebook.
Bladet Jæger har sløjfet foreningstillægget, så det er begrænset hvor meget information, vi kan få ud den vej.
At sende noget skriftligt til vores medlemmer vil koste omkring 30.000 Dkk hver gang. Dette er en udgift der er uacceptabel for bestyrelsen, da det vil vælte vores økonomi. Vi vil hellere bruge vores midler på aktiviteter i foreningen. 

 

Riffelskydning. 

Riffelskydningen er startet.
Vi havde første skydning d. 14/1, og det var en stor succes. 

Der var fyldt op på standpladserne fra vi åbnede til vi lukkede ned. Så vores skydeinstruktør Claus, havde rigeligt at se til.
Standplads 1-6 blev benyttet til skydning med spidsskarp ammunition på elektroniske skiver.
Standplads 7 og 8 var til skydning med ekspanderende jagtammunition.
Vi startede på 100m de første 2 timer, og rykkede derefter ud på 200m. 

Der blev afgivet i alt 356 skud, så der blev larmet lidt. 

Vores nye tutvogn blev indviet, og blev brugt til både indskrivning, kaffe og salg af sodavand. 

Når vi på et tidspunkt er blevet helt fortrolige med det elektroniske system, vil vi prøve at tage de bevægelige mål i brug. Det bliver ikke her de første par gange. 

De næste skydninger er søndag d. 11/2 og 18/2. Disse 2 gange foregår det på bane L1.
Dette betyder at vi nu også kan tage bukkeskiver i brug. Så skal du træne til riffelprøven, kan du gøre det her. 

Som tidligere skrevet afholder vi, sammen med Danmarks Jægerforbund, kursus for uddannelse som skydeleder på riffel. Dette kan kun blive en stor succes, da kurset var overtegnet på en uge.
Så nu kan vi snart får nogle flere frivillige hænder på banen. 

Hundetræning. 

Forårets første hundehold er nu planlagt og lagt op på vores hjemmeside.
Det bliver et mix af hvalpehold og grundfærdighedshold. 

Der vil i løbet af foråret også blive afholdt nogle temadage. Program og datoer kommer så snart, vi har et færdigt program. 

 

Flugtskydning. 

Vi kæmper med en hel del vand på vores bane, men hvis vejret ellers er med os, forventer vi at åbne banen d. 9/3. 

Det kræver dog at banen er tørret op, så vi kan kører lerduer ud til husene. Som det er nu, vil det være en helt umulig opgave, da traileren vil side fast i mudderet. 

 

Knæk & bræk. 

Michael
(På vegne af bestyrelsen)