Nyhedsbrev august 2022

Nyhedsbrev HOOJ for August. 

Kære medlemmer. 

Så er det lige straks tid til at starte igen. 

Selv om der har været ferie, har der ikke været stilhed i foreningen. Der er brugt mange timer på at gøre det hele klar til opstarten 

Skydebanen: 

I sommerpausen er alle skydehuse samt foreningshuset blevet malet. Projektet er ikke helt afsluttet, da alle dørene stadig mangler lidt ny farve. Planen er at vi i løbet af efteråret også skal have alle maskinhusene malet. 

Grusvejen ned til banen er blevet lavet, så vi ikke længere skal køre slalom mellem hullerne. 

Alle kastemaskiner er serviceret og fyldt op, så vi er klar til jer.  

Banen åbner igen d. 2/8 med almindelig skydning. Den 6/8 holder vi den officielle åbning med grill og overrækkelse af års nåle.  

Vi tænder op i grillen, og I kan selv medbringe kød, eller I kan købe pølser og brød i tutten. Kom og vær med til at gøre det til en rigtig festlig dag. 

 

Vi kæmper stadig med at få fat i ammunition, så der er stadig kun salg af æsker. 

Alarm: 

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve, er alarmerne i både Hooj-huset og på banen blevet opsagt. 

Der kommer ikke ny alarm i Hooj-huset, da vi har tømt våbenskabene i depotrummet. Dermed sparer vi et forholdsvis stort beløb. 

Med ny udbyder kommer den månedlige udgift ned under 1000 Dkk om måneden. 

Hundetræning: 

Vi er nu klar til at starte træningen op. 

Det første hold bliver lydighedstræning for alle racer. Vi starter mandag d. 29/8 kl. 18:30, og det foregår på arealerne ved flugtskydebanen. 

Programmet ser således ud: 

29/8: intro og opstart.  

 • velkommen 
 • Forventninger og forudsætninger 
 •  Forstærkning og basale læringsprincipper 
 • Kommandoer og signaler 
 • Race, temperament og udvikling 

 5/9: kontaktøvelser og indkald 

 • operant kontakt 
 • Placeboard/target 
 • Leg med godbidder 
 • Indkald fra godbid 

 12/9: ro, ro på post og steadiness 

 • at være i ro vs. at sidde stille 
 • Placeboard eller uden 
 • forstyrrelser gradvist  

 19/9: Heel/Fri ved fod og Sit/stop 

 • sæt en standard og hold den 
 • Start med snor 
 • “Lok” hunden i starten. (det skal være sjovt) 

 26/9: basal apportering og problemløsning 

 • Hvad er en apportering?  
 • Baglænskædning og forlænskædning 

 3/9: opsamling/test og evt. problemløsning  

 

Prisen for deltagelse er kun 660 Dkk for hele forløbet. Der er tilmelding ved betaling, og det skal være senest d. 22/8. Beløbet indsættes på foreningens konto: 3170-3171564921. 

Husk! Deltagelse kræver at hunden er fuldt vaccineret. 

  

Kniv-holdet: 

Nu er skolen endelig færdigrenoveret, så holdet kan starte op i et helt nyt sløjtlokale. Er du interesseret I at prøve det ædle håndværk, så kontakt Henrik Kragh – 28876833 – henrikkragh@yahoo.dk 

 

Økonomi: 

Husk at hvis du har udlæg, så send dine kvitteringer til Rasmus på kosach@kosach.dk. 

  

Bestyrelsen håber at I har haft en god sommerferie, og at I nu brænder for at komme i gang igen. Det gør vi i værtfald. 

Mvh. Michael Danielsen