Nyhedsbrev for juli og august 2023

Nyhedsbrev for juli og august 2023 

 

Kære medlemmer. 

Nu er sommerferien forbi for de fleste, og vi er i fuld gang igen. 

Dette nyhedsbrev vil bringe jer up to date, med hvad der sker, og er foregået de sidste 2 måneder.
 

Foreningsmesterskaber: 

Nu er der kun en måned til årets foreningsmesterskaber i skydning. Der vil som noget nyt også konkurreres i bueskydning. 

Det hele foregår 23/9 på vores flugtskydebanen. 

Kl. 11:00 starter bueskydningen 

Kl. 13:00 starter flugtskydningen 

Der er ingen tilmelding. Bare mød op på dagen og lad dig indskrive. 

Når der er samlet skytter nok til et hold, sendes dette ud på banen. Der kan maksimalt være 5 skytter på hvert hold. (3 på bue) 

Der vil være præmier til de 3 bedste flugtskytter, den bedste nyjæger og de 3 bedste bueskytter.  

Hundetræning: 

Vi er nu i gang med det sidste hundehold for i år. Der vil komme program for foråret i nyhedsbrev og på hjemmesiden, så snart det forelægger. 

Vi har lavet lidt om på tilmeldingsproceduren for de fremtidige hold. Nu tilmelder man sig direkte til formanden for hundeudvalget. Betaling skal først ske når deltagelse er bekræftet. 

Skydebanen: 

Der er sket rigtig meget på vores skydebane de sidste 2 måneder. 

Vi har serviceret alle kastemaskiner, så nu kører de igen. Nogle maskiner er også justeret lidt, så de flyver anderledes. Dette er især specialduerne. 

Der er i juli måned lavet en del af en rampe på skråningen bag spidsduerne. Dette er for at se, om vi kan “fange” duerne og sende stumperne retur igennem hegnet, så opsamlingen fremover bliver nemmere. Projektet skal evalueres af bestyrelsen sidst på måneden, så vi kan beslutte om det skal udbygges helt, eller droppes. 

Vi har været ud at bruge en del penge i denne måned.
Firehjulstrækket på vores ATV er stået af, og det er desværre i selve transmissionen, det er gået i stykker.
Vi har i bestyrelsen vurderet, at det ikke er værd at smide flere penge efter den, da dette bare er nogle af skavankerne. Der er derfor blevet indkøb en ny og større maskine til foreningen.
Vi har samtidig vurderet, at vi ikke kan få nogle penge for den gamle ATV, og har derfor valgt at beholde den til den dør helt. Den vil så blive brugt, af dem, der åbner og lukker banen.
Den nye skal primært bruges til at trække vores maskiner.  

Vi har på banen været ramt af skybrud og lynnedslag som alle andre steder i landet. Dette har også været en lidt dyr fornøjelse. En elektriker har måtte bruge 2 dage på at finde og rette fejl på banen og i hytten. Der var kommet vand i mange af vores installationer, og desuden har nogle dyr tygget lidt i nogle kabler. Strømmen har været gået 5 gange i løbet af juli og august.  

Miljøkontrol: 

For en uge siden havde vi besøg af en kontrollant fra Miljø Forvaltningen i Allerød kommune. 

Det var et rigtig godt møde, og de eneste punkter, vi skal tage handling på, er meget små administrative ting.
(Der mangler et P nr. På vores ene lokation, der mangler et produktblad i udprintet version (Elektronisk er ikke godt nok) og vi skal indsende årets åbningsdag og lukkedag på mail.)

Alt miljømæssigt er helt på plads, og alle regler overholdt. Vi fik ros for tiltag, der er foretaget ud over de grundlæggende krav.
Vi har bl.a. implementeret nogle vilkår, der er i en helt ny vejledning fra miljøstyrelsen, som kommunen ikke har taget stilling til endnu. 

Kursus i regulering af skadeforvoldende vildt: 

Lørdag d. 2/9 kl. 13, afholder vi et kursus i “regulering af skadeforvoldende vildt”. 

Danmarks Jagerforbund afholder ikke længere deres reguleringskurser, og derfor vil vi gøre det selv i et lidt mindre format.
Kurset er primært rettet mod nyjægere. Men er der ledige pladser, kan alle medlemmer tilmelde sig. 

Vi gennemgår teori, regler og praktisk udførsel af især fældefangst. Fokus vil være på det vildt, der typisk reguleres i vores område. 

Programmet ser således ud: (ca. tider) 

13:00 Indledning gennemgang af program og introduktion til begrebet Regulering.
13:15 Hvad må man gøre, og hvad siger reglerne? Her kigger vi på lovgivning og tolkning, samt hvordan man ansøger og rapportere. Vi gennemgår nogle eksempler på, hvordan man kan gribe det an rent praktisk.
15:00 Pause
15:30 Fældefangst. Vi går ud i terrænet og prøver opsætning af fælder.
18:00 Afslutning og evaluering
 

Sted: Ellebækvej, 3450 Allerød, HOOJ Flugtskydningsbane 

Pris: Gratis. 

Antal deltagere: Max. 12 kursister. (Nyjægere har fortrinsret) 

Tilmelding: Senest d. 27/8 til Michael på mail. 

Kontakt: Michael Danielsen, Mobil 41126853. Mail: michael.danielsen@outlook.dk  

 

Knæk og bræk! 

På vegne af bestyrelsen 

Michael Danielsen