Nyhedsbrev maj 2022

Nyhedsbrev HOOJ for maj. 

Kære medlemmer. 

Så er det tid til lidt opdatering fra Jagtforeningen. 

Der er nu fuld gang i skydebanen. Der kommer efterhånden rigtig mange skytter. Vi ser især stigende besøgstal fra nye brugere, der kommer fra andre jagtforeninger. De har nu også fået øjnene op for, hvor god en bane vi har.  

SKYDEBANEN: 

Tutten har nu udvidet sortimentet. Der er kommet fristelser til den søde tand, og til den slunkne mave. Der er som altid kaffe på kanden. 

Vi kan kunne sælge æsker med ammunition for tiden. Der er bestilt en hel palle med 100 kasser, og når den kommer, sælger vi hele kasser igen. (Det er lidt svært at skaffe) 

Husk at banen er lukket på følgende tidspunkter: 

  • d. 14/5. (Lørdag efter Store bededag)  
  • d. 28/5. (Lørdag efter Kr. Himmelfart) 
  • d. 4/6. (Lørdag før Pinse) 
  • Hele juli måned 

ARBEJDSDAGE 

Vi har nu afholdt de første 2 arbejdsdage, og der har været travlt. Der er kommet nye gavle på hytten, påbegyndt bygningen af et rækkeværk omkring containerne og en ombygning af laden. 

Der er blevet håndopsamlet duer inde mellem træerne ved bagduen og selve det klippede terræn er blevet udvidet, så der kan samles mere op med maskinen fremover. 

Der skal lyde en rigtigt stor tak til alle jer, som har hjulpet til. 

Det roder desværre en del bag hytten, da bunkerne af affald til genbrugspladsen vokser stødt. De vil blive fjernet, når de sidste byggeprojekter er afsluttet. 

Husk at næste arbejdsdag er d. 22 maj. Vi vil rigtig gerne se endnu flere deltagere. 

SKYDEBANEGRUPPEN 

I sidste nyhedsbrev efterlyste vi flere hjælpere til banen. Dette går nu i den rigtige retning. Der er komme 3-4 instruktører mere. Vi skal gerne ende op med en bemanding, så hver enkelt kun skal have en vagt om måneden. 

Så har du lyst til at hjælpe med at bemande Tutten, eller hvis du er uddannet flugtskyde-instruktør, så kontakt Rasmus. 

Har du lyst til at bidrage med lidt løbende arbejde på banen, kan vi altid bruge folk til græsslåning og andre faste opgaver. Disse opgaver kan du udføre, når det passer dig. Meld dig hos Rasmus på tlf./SMS 24642601. 

BUEGRUPPEN 

Martin gør et godt arbejde med de fysiske rammer. Dette er med til, at antallet af skytter er støt stigende.  

Der er officielt bueskydning på de dage, hvor flugtskydebanen er åben.  

Er man medlem af gruppen, kan man også skyde uden for åbningstid. 

HUNDEGRUPPEN 

Vi har nu fået et par medlemmer i gruppen, der også er instruktører. Det betyder at vi forventer opstart af hundehold til august. 

De første hold bliver lydigheds hold. 

Er du interesseret i at deltage i gruppen er du meget velkommen. 

Vi kan også hjælpe med hundetræneruddannelse under Danmarks Jægerforbund. 

BESTYRELSEN 

Vi har efterhånden fået godt styr på foreningen. I sidste nyhedsbrev kunne I læse om vores visioner for foreningen, og om hvordan vi vil opnå vores mål. 

Ved sidste bestyrelsesmøde er der blevet udarbejdet et årshjul, så vi får lidt mere struktur i driften. Nu er der skabt bedre overblik. 

Vi er gået lidt dybere med ansvarsfordelingen på de forskellige grupper og løbende opgaverne i foreningen. 

  • Christian (Formand): Kredsarbejde og kommunikation med forbundet. Overordnet koordinering med grupperne i foreningen. 
  • Michael (Næstformand): Kommunikation til medlemmerne på hjemmeside og Facebook. Koordinator for hundegruppen. Backup for Rasmus på økonomi. Koordinering i bestyrelsen. Kommunikation med diverse myndigheder. 
  • Rasmus (kasserer): Økonomi. Formand for skydebanegruppen. Indkøb at lerduer, patroner og alt til tutten. Planlægning af vagter for skydeinstruktører og tutvagter. 
  • Mads: Ansvaret for selve banen. Dvs. Kastemaskiner, skydehuse osv. 
  • Jimmy: Vedligeholdelse af maskiner og materiel.  
  • Miguel: Terræn pleje 

KOMMUNIKATION 

Hjemmesiden kører nu okay. Derfor bliver den nu løbende opdateret med vigtig information og nyhedsbreve.  

Der vil stadig være mere kommunikation på de 2 Facebook grupper, da mange flere har mulighed for at lægge noget op. 

De 2 grupper hedder:  

– Hørsholm & Omegns Jagtforening (Vores officielle) 

– Hørsholm og Omegns Jagtforening Medlemmer (Her kan alle kan lægge noget op på, eller kommentere på andres indlæg) 

Har du nogle rigtig gode jagtbilleder eller gode historier, må du rigtig gerne lægge dem op på Facebook. Det vil være godt med noget andet, end alt den spam, jeg lægger op i tide og utide.  

Skal du have hjælp til det, så bare send det til mig på michael.danielsen@outlook.dk 

 

Kan I alle have en rigtig god bededagsferie!  

Ved venlig hilsen 

På vegne af Bestyrelsen i HOOJ 

Michael Danielsen