Nyhedsbrev marts 2022

Kære medlemmer.
Nu er bestyrelsen i fuld gang.
Vi vil genoptage nyhedsbrev fra foreningen, så alle er informeret om hvad der sker.
-Der er efterspurgt et referat fra generalforsamlingen, og dette bliver tilgængeligt mens dette nyhedsbrev bliver lagt op.
-Der er stadig udfordringer med hjemmesiden, og dette betyder at den snarest bliver ryddet for uaktuel information. Vi er ved at skifte platform, så vi fremover vil benytte Jægerforbundets system, der er væsentligt nemmere at administrere og der er support på det. Ind til dette er gjort, vil vi primært kommunikere via Facebook. Det er ikke ideelt, men det er en midlertidig brugbar løsning.
-Bestyrelsens mest presserende opgave lige nu, er at få miljøgodkendelsen i orden, så vi kan åbne skydebanen. I vil høre mere om dette så snart det er på plads.
-Vi har fået skiftet motoren på brakpudseren. (Stor tak til Jimmy og Mads). Dette gør at vi nu er i gang med at klippe terrænet ned, så vi kan samle lerduer og haglskåle op.
-I forbindelse med opsamling, har vi lige nu en opsamlingsmaskine på prøve. Hvis det er en succes, vil denne blive indkøbt til foreningen. Den vil kunne tjene sig ind på under et år. Dette vil også betyde at vi kan samle ind løbende, så opgaven ikke bliver så stor fremadrettet.
-Der vil snart blive indkaldt til nogle arbejdsdage, så vi kan få hele skydebanen og Hytten i top stand inden skydningen starter.
-Der er nedsat et skydebaneudvalg under ledelse af Rasmus, der fremover står for drift og vedligeholde af hele området. Der er p.t. 3 medlemmer, men hvis du har lyst til at bidrage, så kontakt os.
-Vi påtænker snart at udsende en visions og handleplan, så det bliver tydeligt for alle, hvad vi sigter imod.
Knæk og bræk
Bestyrelsen