Nyhedsbrev april 2022

Kære medlemmer.
Selv om der har været lidt stille på Facebook, betyder det ikke, at der ikke sker noget.
Først og fremmest har der været meget travlt ud på skydebanen, for at gøre klar til åbningen. Desuden har vi brugt en del tid på planlægning, dialog med kommunen, indkøb at værktøj og materiel samt oprydning.
Dette betyder at vi nu er klar!
SKYDNING:
Banen åbner for skydning tirsdag d. 19 april.
Vi skyder på følgende tider:
  • Tirsdage kl. 09-13 og igen kl. 17-20.
  • Lørdage kl. 09-13.
Dette gælder april, maj og juni. I juli er banen lukket pga. Sommerferie.
Bemærk! Banen er lukket på helligdage og dage, der ligger op af helligdage.
Dette betyder at banen er lukket
  • d. 14/5. (Lørdag efter Store bededag)
  • d. 28/5. (Lørdag efter Kr. Himmelfart)
  • d. 4/6. (Lørdag før Pinse)
Der vil som vanlig være åben for køb af ammunition, skydekort og drikkevare.
Vores åbning af banen sker på en midlertidig dispensation, der er gældende til Allerød Kommune har lavet den endelige miljøgodkendelse. Vi har i foreningen opfyldt alle krav fra myndighedernes side, og derfor har vi fået denne dispensation, da det kommunale system ikke arbejder så hurtigt.
ARBEJDSDAGE
Som I har kunne læse tidligere, afholder vi arbejdsdage på skydebanen d. 24/4, d. 8/5 og d. 22/5.
Her skal vi bruge så mange hænder som muligt. Dette er uanset om de er skruet rigtigt på eller ej. 😉 Skynd jer at melde jer til hos Rasmus på tlf./SMS 24642601. Vi starter kl. 09:00, og der er ingen der kommer til at sulte eller tørste.
SKYDEBANEGRUPPEN
Vi mangler altid hænder til drift af banen. Har du lyst til at hjælpe med at bemande Tutten, eller hvis du er uddannet flugtskyde-instruktør, så meld dig under fanerne hos formanden for gruppen. Dette er også Rasmus.
Er du en habil skytte, og har ambitioner om evt. At blive instruktør, så tilbyder foreningen, at du kan komme på instruktørkursus på vores regning.
Når vi kommer i gang, vil der blive indkaldt til instruktør møde på banen.
HUNDEGRUPPE
Vi skal have gang i hundetræning igen. Så brander du for hundearbejde, så meld dig under fanerne. Vi skal have dannet et team, der kan/vil få dette arbejde op at stå. I første omgang er det mig Michael, der er tovholder. I kan kontakte mig på michael.danielsen@outlook.dk.
Ønsket er, at vi skal kunne udbyde lydighedshold, apporteringshold og hold for stående hunde.
Er du interesseret i hundetræneruddannelse, kan vi hjælpe med en uddannelse under Danmarks Jægerforbund.
VÆRKTØJ OG MASKINER
Som nogle har bemærket i tidligere opslag, så har vi været ude og bruge en del penge. Ordentligt arbejde kræver det rigtige værktøj.
Den største investering er vores nye lerdue og haglskåle opsamler. Denne gør et rigtigt godt stykke arbejde, og har allerede kørt mange timer.
Vi har brugt en del penge på håndværktøj, motorsav og sikkerhedsudstyr. Så nu skal vi ikke selv tage værktøjet med, når vi arbejder på banen. Dette er i første omgang lagt i aflåst container, indtil vi finder en bedre løsning.
Har du lyst til at bidrage med lidt løbende arbejde på banen, kan vi altid bruge folk til græsslåning og andre faste opgaver. Disse opgaver kan du udføre, når det passer dig. Meld dig under fanerne hos Rasmus på tlf./SMS 24642601.
HJEMMESIDEN
Dette er desværre stadig et stort hængeparti. Vi skal skifte platform til et system, der er drevet af Danmarks Jægerforbund. Dette gør det meget nemmere i fremtiden, da de supporterer systemet og kan yde den hjælp, vi har brug for. Dette betyder at vi stadig vil bruge Facebook til primær kommunikation. Det er langt fra optimalt, men det fungerer.
BESTYRELSENS VISION
Som lovet tidligere, har vi i bestyrelsen lavet en visionsplan, som viser den vej, vi ønsker at gå.
Vision:
Vi skal have genskabt en aktiv forening, der er et godt sted at være, og som tiltrækker nye, medlemmer samt fastholder eksisterende medlemmer.
Det skal være et hyggeligt samlingspunkt med en masse aktiviteter og mere aktive medlemmer.
Vores målsætning er:
– Flere aktive medlemmer
– Fastholdelse af eksisterende medlemmer
– Flere aktive dage i foreningen, så vi udnytter vores rigtige gode faciliter bedre.
– Flere arbejdsdage, som inddrager medlemmerne
Det skal være en aktiv forening!
Hvordan vil vi opnå dette:
– Til en start skal der ryddes op i gamle sager, så vi kan starte helt forfra, uden at skele til gamle konflikter og negative holdninger.
– Der skal være en aktiv bestyrelse og et højt informationsniveau til medlemmerne.
– Vi vil skabe mange flere aktiviteter som f.eks. kan være hundetræning, regulering, foreningsjagter, nyjæger gruppe, kurser, foredrag og hvad der ellers er stemning for i foreningen.
– Vi vil uddelegere ansvarsområder til aktive grupper med egen styring og budget. Disse skal indrapportere til bestyrelsen månedligt.
Ved venlig hilsen
Bestyrelsen i HOOJ